Φίλιος, Παύλος Χ., -2012, νομικός
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2012 Εισαγωγή στο δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Ενοχικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Νομική μεθοδολογία Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Γενικές αρχές αστικού δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2011 Εμπράγματο δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2011 Ενοχικό δίκαιο : Γενικό μέρος Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2011 Οικογενειακό δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2011 Κληρονομικό δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2011 Ενοχικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Φιλοσοφία του δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Ενοχικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Μίσθωση ακινήτου για επαγγελματική στέγη Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Ενοχικό δίκαιο : Γενικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Φιλοσοφία του δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Ενοχικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Νομική μεθοδολογία Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Εμπράγματο δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Ενοχικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Κληρονομικό δίκαιο : Γενικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Γενικές αρχές αστικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Κληρονομικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Φιλοσοφία του δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2008 Ενοχικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2008 Ενοχικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Ενοχικό Δίκαιο - Ειδικό Μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Ενοχικό δίκαιο : Γενικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Η αιτία στις ενοχικές συμβάσεις Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Νομική μεθοδολογία Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Οικογενειακό Δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2006 Γενικές αρχές αστικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Η συνυπευθυνότητα του ζημιωθέντος στο αστικό δίκαιο Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Κληρονομικό δίκαιο : Ειδικό Μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Κληρονομικό δίκαιο : Γενικό Μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Μίσθωση ακινήτου για επαγγελματική στέγη Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Εμπράγματο δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Ενοχικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Ενοχικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Ενοχικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Ενοχικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Ενοχικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Ενοχικό δκαιο : Ειδικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Ενοχικό δίκαιο : Γενικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Δερματόδετο
2004 Οικογενειακό δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Κληρονομικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Κληρονομικό δίκαιο : Γενικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Οικογενειακό δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2002 Ενοχικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Γενικές αρχές αστικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Η προβληματική της εικονικότητας στο ιδιωτικό δίκαιο Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Γενικές αρχές αστικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Εμπράγματο δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Εμπράγματο δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Η επαγγελματική μίσθωση Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
1998 Ενοχικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Ενοχικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Κληρονομικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Κληρονομικό δίκαιο : Γενικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Ενοχικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Ενοχικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Ενοχικό δίκαιο : Γενικό μέρος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Επαγγελματική μίσθωση : Με βάση το Π.Δ. 34/1995 Συγγραφέας Σάκκουλα Αφοί Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2012 Εισαγωγή στο δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Ενοχικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Νομική μεθοδολογία Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Γενικές αρχές αστικού δικαίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2011 Εμπράγματο δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2011 Ενοχικό δίκαιο : Γενικό μέρος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2011 Οικογενειακό δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2011 Κληρονομικό δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2011 Ενοχικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Φιλοσοφία του δικαίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Ενοχικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Μίσθωση ακινήτου για επαγγελματική στέγη Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Ενοχικό δίκαιο : Γενικό μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Φιλοσοφία του δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Ενοχικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Νομική μεθοδολογία Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Εμπράγματο δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Ενοχικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Κληρονομικό δίκαιο : Γενικό μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Γενικές αρχές αστικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Κληρονομικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Φιλοσοφία του δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2008 Ενοχικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2008 Ενοχικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Ενοχικό Δίκαιο - Ειδικό Μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Ενοχικό δίκαιο : Γενικό μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Η αιτία στις ενοχικές συμβάσεις Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Νομική μεθοδολογία Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Οικογενειακό Δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2006 Γενικές αρχές αστικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Κληρονομικό δίκαιο : Ειδικό Μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Κληρονομικό δίκαιο : Γενικό Μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Μίσθωση ακινήτου για επαγγελματική στέγη Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Εμπράγματο δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Ενοχικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Ενοχικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Ενοχικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Ενοχικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Ενοχικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Ενοχικό δκαιο : Ειδικό μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Ενοχικό δίκαιο : Γενικό μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Δερματόδετο
2004 Οικογενειακό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Κληρονομικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Κληρονομικό δίκαιο : Γενικό μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Οικογενειακό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2002 Ενοχικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Γενικές αρχές αστικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Γενικές αρχές αστικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Εμπράγματο δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Εμπράγματο δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Η επαγγελματική μίσθωση Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
1998 Ενοχικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Ενοχικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Κληρονομικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Κληρονομικό δίκαιο : Γενικό μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Ενοχικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Ενοχικό δίκαιο : Ειδικό μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Ενοχικό δίκαιο : Γενικό μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Επαγγελματική μίσθωση : Με βάση το Π.Δ. 34/1995 Σάκκουλα Αφοί Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2006 Η συνυπευθυνότητα του ζημιωθέντος στο αστικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2002 Η προβληματική της εικονικότητας στο ιδιωτικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα