Μητσόπουλος, Γεώργιος Γ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2012 Η δύση της αναλυτικής φιλοσοφίας του δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Topique, Nouvelle rhétorique et science du droit Συγγραφέας Ακαδημία Αθηνών Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Τοπική: Νέα ρητορική και επιστήμη του δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2008 Αναγνώριση του Παναγιώτη Φωτέα Συγγραφέας Ευθύνη Χαρτόδετο
2007 Le manque de base Légale du point de vue du droit comparé Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2006 Thèmes de théorie générale et de logique du droit Συγγραφέας Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2006 Η έλλειψις νομίμου βάσεως ως λόγος αναιρέσεως : δευτέρα έκδοσις Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Η συνυπευθυνότητα του ζημιωθέντος στο αστικό δίκαιο Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Η έλλειψις νομίμου βάσεως ως λόγος αναιρέσεως Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Θέματα γενικής θεωρίας δικαίου και λογικής του δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Διεθνής δικαιοδοσία σε υποθέσεις γονικής μέριμνας : Κατά τον κανονισμό (ΕΚ) 2201/2003 Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Η ευθύνη του κληρονόμου με απογραφή Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Η πιθανολόγησις εν τω αστικώ δικονομικώ δίκαιο. Αι αόριστοι έννοιαι εν τη αναιρετική διαδικασία Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Ηλεκτρονικά έγγραφα και ηλεκτρονική δικαιοπραξία : Με τα νεότερα νομοθετήματα Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Η σύναψη της ηλεκτρονικής συμβάσεως και η ευθύνη των παρεχόντων συνδρομή στην κατοχύρωση της γνησιότητας και του αναλλοίωτου των ηλεκτρονικών εγγράφων Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Το πρόβλημα της εννοίας του δικαιικού πλάσματος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2002 Η προβληματική της εικονικότητας στο ιδιωτικό δίκαιο Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Οι εξασφαλιστικές μεταβιβάσεις Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Σύγχρονα μέσα επικοινωνίας (τηλεομοιότυπο, τηλετύπημα, ηλεκτρονικό έγγραφο) για την κατάρτιση τυπικών δικαιοπραξιών ως ζήτημα της σχέσεως εγγράφου τύπου και δικαιοπραξίας Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Le problème de la notion de fiction juridique Συγγραφέας Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2001 Ηλεκτρονικά έγγραφα και ηλεκτρονική δικαιοπραξία : Μετά τις νέες κοινοτικές ρυθμίσεις Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Μορφές ανίσχυρου της υιοθεσίας και τρόποι προσβολής της : Μια κριτική προσέγγιση της ελαττωματικής υιοθεσίας σε συνάρτηση με τη νομική της φύση Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης της Βιέννης για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων (Ν. 2532/97) Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Η αυτοσύμβαση κατά τον αστικό κώδικα Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Διεθνής δικαιοδοσία κατά τη σύμβαση των Βρυξελλών στην περίπτωση της Παυλιανής αγωγής Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Ιατρική ευθύνη για μη ενημέρωση ή πλημμελή ενημέρωση του ασθενούς κατά το ελληνικό και το αγγλοσαξονικό δίκαιο Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Χρηματική ενοχή : Ενόψει και των κανονισμών για το ευρώ Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Η ψηφιακή υπογραφή ως μέσο διαπιστώσεως της γνησιότητας των εγγράφων στο αστικό δικονομικό δίκαιο Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Συνεισφορά κατιόντων στην εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή : (ΑΚ 1895-1900) Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Το πρόβλημα της έννοιας του δικαιικού πλάσματος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Ο δικαστής Καρντόζο : Μια μελέτη της φύσης της φήμης: Κριτικό σημείωμα, Ο πραγματισμός του Πόσνερ Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Προσωπικότητα και τύπος : Νομική θεώρηση ενός δεοντολογικού ζητήματος Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Το προσύμφωνον : Δογματική και νομολογιακή ερμηνεία της ΑΚ 166 Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της εφέσεως στην πολιτική δίκη Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1995 Οι επιπτώσεις της ψυχικής διαταραχής του ενός συζύγου στην έγγαμη συμβίωση Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Η αρχή τηρήσεως της προδικασίας κατά τον κώδικα πολιτικής δικονομίας Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Οι συμβατικοί περιορισμοί στην εκμετάλλευση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Φώτα και φωτισμοί του Νικηφόρου Βρεττάκου : Τρία χρόνια από την εκδημία του Συγγραφέας Ευθύνη Χαρτόδετο
1993 Η αξίωση από την ποινική ρήτρα και η σχέση της με τις αξιώσεις εκπλήρωσης και αποζημίωσης Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1993 Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα των συζύγων Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Τα τεκμήρια της πατρότητας από γάμο κατά τον ΑΚ : Θεώρηση υπό το πρίσμα της βιολογικής αλήθειας και της ισότητας Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1991 Η διάρρηξη της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1987 Αναγκαστική εκτέλεση για χρηματικές απαιτήσεις στην πνευματική ιδιοκτησία : Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 1022 επ. ΚΠολΔ: Γενικό μέρος και συγκριτική έρευνα Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1986 Περιβάλλον και αστικό δίκαιο Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1972 Πολιτική δικονομία Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2012 Η δύση της αναλυτικής φιλοσοφίας του δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Topique, Nouvelle rhétorique et science du droit Ακαδημία Αθηνών Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Τοπική: Νέα ρητορική και επιστήμη του δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2008 Αναγνώριση του Παναγιώτη Φωτέα Ευθύνη Χαρτόδετο
2007 Le manque de base Légale du point de vue du droit comparé Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2006 Thèmes de théorie générale et de logique du droit Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2006 Η έλλειψις νομίμου βάσεως ως λόγος αναιρέσεως : δευτέρα έκδοσις Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Η έλλειψις νομίμου βάσεως ως λόγος αναιρέσεως Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Θέματα γενικής θεωρίας δικαίου και λογικής του δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Η πιθανολόγησις εν τω αστικώ δικονομικώ δίκαιο. Αι αόριστοι έννοιαι εν τη αναιρετική διαδικασία Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Το πρόβλημα της εννοίας του δικαιικού πλάσματος Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2001 Le problème de la notion de fiction juridique Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
1998 Το πρόβλημα της έννοιας του δικαιικού πλάσματος Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Φώτα και φωτισμοί του Νικηφόρου Βρεττάκου : Τρία χρόνια από την εκδημία του Ευθύνη Χαρτόδετο
1972 Πολιτική δικονομία Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2006 Η συνυπευθυνότητα του ζημιωθέντος στο αστικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Διεθνής δικαιοδοσία σε υποθέσεις γονικής μέριμνας : Κατά τον κανονισμό (ΕΚ) 2201/2003 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Η ευθύνη του κληρονόμου με απογραφή Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Ηλεκτρονικά έγγραφα και ηλεκτρονική δικαιοπραξία : Με τα νεότερα νομοθετήματα Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Η σύναψη της ηλεκτρονικής συμβάσεως και η ευθύνη των παρεχόντων συνδρομή στην κατοχύρωση της γνησιότητας και του αναλλοίωτου των ηλεκτρονικών εγγράφων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Η προβληματική της εικονικότητας στο ιδιωτικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Οι εξασφαλιστικές μεταβιβάσεις Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Σύγχρονα μέσα επικοινωνίας (τηλεομοιότυπο, τηλετύπημα, ηλεκτρονικό έγγραφο) για την κατάρτιση τυπικών δικαιοπραξιών ως ζήτημα της σχέσεως εγγράφου τύπου και δικαιοπραξίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Ηλεκτρονικά έγγραφα και ηλεκτρονική δικαιοπραξία : Μετά τις νέες κοινοτικές ρυθμίσεις Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Μορφές ανίσχυρου της υιοθεσίας και τρόποι προσβολής της : Μια κριτική προσέγγιση της ελαττωματικής υιοθεσίας σε συνάρτηση με τη νομική της φύση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης της Βιέννης για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων (Ν. 2532/97) Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Η αυτοσύμβαση κατά τον αστικό κώδικα Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Διεθνής δικαιοδοσία κατά τη σύμβαση των Βρυξελλών στην περίπτωση της Παυλιανής αγωγής Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Ιατρική ευθύνη για μη ενημέρωση ή πλημμελή ενημέρωση του ασθενούς κατά το ελληνικό και το αγγλοσαξονικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Χρηματική ενοχή : Ενόψει και των κανονισμών για το ευρώ Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Η ψηφιακή υπογραφή ως μέσο διαπιστώσεως της γνησιότητας των εγγράφων στο αστικό δικονομικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Συνεισφορά κατιόντων στην εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή : (ΑΚ 1895-1900) Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Ο δικαστής Καρντόζο : Μια μελέτη της φύσης της φήμης: Κριτικό σημείωμα, Ο πραγματισμός του Πόσνερ Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Προσωπικότητα και τύπος : Νομική θεώρηση ενός δεοντολογικού ζητήματος Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Το προσύμφωνον : Δογματική και νομολογιακή ερμηνεία της ΑΚ 166 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της εφέσεως στην πολιτική δίκη Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1995 Οι επιπτώσεις της ψυχικής διαταραχής του ενός συζύγου στην έγγαμη συμβίωση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Η αρχή τηρήσεως της προδικασίας κατά τον κώδικα πολιτικής δικονομίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Οι συμβατικοί περιορισμοί στην εκμετάλλευση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1993 Η αξίωση από την ποινική ρήτρα και η σχέση της με τις αξιώσεις εκπλήρωσης και αποζημίωσης Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1993 Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα των συζύγων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Τα τεκμήρια της πατρότητας από γάμο κατά τον ΑΚ : Θεώρηση υπό το πρίσμα της βιολογικής αλήθειας και της ισότητας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1991 Η διάρρηξη της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1987 Αναγκαστική εκτέλεση για χρηματικές απαιτήσεις στην πνευματική ιδιοκτησία : Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 1022 επ. ΚΠολΔ: Γενικό μέρος και συγκριτική έρευνα Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1986 Περιβάλλον και αστικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα