Η αξίωση από την ποινική ρήτρα και η σχέση της με τις αξιώσεις εκπλήρωσης και αποζημίωσης
Κυκλοφορεί
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 1993
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 7.45 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 195 σελ.
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00