Αναγκαστική εκτέλεση για χρηματικές απαιτήσεις στην πνευματική ιδιοκτησία
Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 1022 επ. ΚΠολΔ: Γενικό μέρος και συγκριτική έρευνα
Κυκλοφορεί
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 1987
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 2.97 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 196 σελ.
τ. 1
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00