Η συνυπευθυνότητα του ζημιωθέντος στο αστικό δίκαιο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-1637-0
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2006
Ελληνική, Νέα
€ 47.67 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
459 σελ.