Αστικός Κώδικας, κατ΄άρθρο ερμηνεία
Γενικές Αρχές - Τόμος Ιβ (άρθρα 127-286)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-420-602-5
Ελληνική, Νέα
€ 130.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
1650 σελ.