Ενοχικές δεσμεύσεις της εξουσίας διάθεσης
Κατά το άρθρο 177 ΑΚ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-420-097-9
Σάκκουλας Π. Ν., Αθήνα, 1999
Ελληνική, Νέα
€ 41.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 614 σελ.