Αστικός Κώδικας, κατ΄άρθρο ερμηνεία
Γενικές Αρχές - Τόμος Ια (άρθρα 1-126)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-420-601-8
Σάκκουλας Π. Ν., Αθήνα, 4/2016
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 110.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
1302 σελ.
τ. 11

Add: 2017-01-13 11:55:50 - Upd: 2024-02-22 12:27:47