Βρέλλης, Σπυρίδων Β.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Το αλλοδαπό στοιχείο στις εθνικές έννομες τάξεις : Τιμητικός Τόμος Παπασιώπη Πασιά Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Évolutions en matière du droit privé : PUBLICATIONS DE L’INSTITUT HELLÉNIQUE DE DROIT INTERNATIONAL ET ÉTRANGER. Sous la direction de: Dionysia Kallinikou, Spyridon Vrellis. Colloque international organisé par la Faculté de Droit de l’Université d’Athènes l’Institut Hellénique de Droit International et Étranger l’Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française. Athènes, le 11 juin 2014 Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Το πρόσωπο και η οικογένεια στο δίκαιο και την κοινωνία : Διεθνής Επιτροπή Προσωπικής Καταστάσεως – Ελληνικό Τμήμα. Στη μνήμη του καθηγητού Αθανασίου Παπαχρίστου. Επιμέλεια: Σπυρίδων Βρέλλης Επιστημονική επιμέλεια , Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Festschrift für Professor Nikolaos K. Klamaris - ΙΙ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Αστικός Κώδικας, κατ΄άρθρο ερμηνεία : Γενικές Αρχές - Τόμος Ια (άρθρα 1-126) Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2015 Εμμεση κατοχή κινητών αξιών στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Εμμεση κατοχή κινητών αξιών στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Αίνος Μνήμης Καθηγητού Ηλία Κρίσπη : Συμβολές στην Επιστήμη του Δικαίου και των Διεθνών Σχέσεων. Επιμέλεια Εκδόσεως: Αναστασία Σαμαρά-Κρίσπη, Δρ. Πανεπιστημίου Μονάχου – Επίτ. Δικηγόρος Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2011 Η Διεθνής Επιτροπή Προσωπικής Καταστάσεως και ο οικογενειακός βίος : La Commission Internationale de l' Etat Civil et la vie familiare Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Κιβωτός φιλίας : Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Θεόδωρο Ι. Παναγόπουλο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Προστασία και επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2008 Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2004 Η δημόσια τάξη στο κοινοτικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο : Οι περιπτώσεις της Σύμβασης των Βρυξελλών του 1968, του κανονισμού 44/2001 και της Σύμβασης της Ρώμης του 1980 Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Νομικά πρόσωπα και ιδίως εταιρείες στις συγκρούσεις νόμων Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Σύμμεικτα Γεωργίου Κουμάντου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2004 Τόμος προς τιμήν Παναγιώτου Α. Καρδάγου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Δερματόδετο
2003 Δίκαιο αλλοδαπών : Τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2003 Η κυρωτική αποζημίωση και η ελληνική δημόσια τάξη του άρθρου 33 ΑΚ Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2002 Νομικά πρόσωπα και ιδίως εταιρίες στις συγκρούσεις νόμων Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Η μεταβολή του προσώπου του εργοδότη ως αντικείμενο ρυθμίσεως του κοινοτικού και του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου : Συμβολή στο εργατικό διεθνές δίκαιο της ευρωπαϊκής εννόμου τάξεως Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Δίκαιο αλλοδαπών Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1997 Η σύμβαση ασφαλίσεως κατά το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο : Θετικό δίκαιο και σύγκριση σύγχρονων προσεγγίσεων Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Οι αλλοδαποί κανόνες αμέσου εφαρμογής και η σημασία τους ως προς την μεθοδολογική ταυτότητα του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1995 Forum non conveniens : Η επιείκεια στο πλαίσιο της νομιμότητας Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Η ισότητα των πιστωτών στο πτωχευτικό διεθνές δίκαιο Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1988 Συγκριτικό δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Το αλλοδαπό στοιχείο στις εθνικές έννομες τάξεις : Τιμητικός Τόμος Παπασιώπη Πασιά Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Το πρόσωπο και η οικογένεια στο δίκαιο και την κοινωνία : Διεθνής Επιτροπή Προσωπικής Καταστάσεως – Ελληνικό Τμήμα. Στη μνήμη του καθηγητού Αθανασίου Παπαχρίστου. Επιμέλεια: Σπυρίδων Βρέλλης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Festschrift für Professor Nikolaos K. Klamaris - ΙΙ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Αίνος Μνήμης Καθηγητού Ηλία Κρίσπη : Συμβολές στην Επιστήμη του Δικαίου και των Διεθνών Σχέσεων. Επιμέλεια Εκδόσεως: Αναστασία Σαμαρά-Κρίσπη, Δρ. Πανεπιστημίου Μονάχου – Επίτ. Δικηγόρος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2011 Κιβωτός φιλίας : Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Θεόδωρο Ι. Παναγόπουλο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Προστασία και επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2008 Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2004 Σύμμεικτα Γεωργίου Κουμάντου Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2004 Τόμος προς τιμήν Παναγιώτου Α. Καρδάγου Σάκκουλας Αντ. Ν. Δερματόδετο
2003 Δίκαιο αλλοδαπών : Τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2001 Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Δίκαιο αλλοδαπών Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1988 Συγκριτικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Évolutions en matière du droit privé : PUBLICATIONS DE L’INSTITUT HELLÉNIQUE DE DROIT INTERNATIONAL ET ÉTRANGER. Sous la direction de: Dionysia Kallinikou, Spyridon Vrellis. Colloque international organisé par la Faculté de Droit de l’Université d’Athènes l’Institut Hellénique de Droit International et Étranger l’Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française. Athènes, le 11 juin 2014 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Το πρόσωπο και η οικογένεια στο δίκαιο και την κοινωνία : Διεθνής Επιτροπή Προσωπικής Καταστάσεως – Ελληνικό Τμήμα. Στη μνήμη του καθηγητού Αθανασίου Παπαχρίστου. Επιμέλεια: Σπυρίδων Βρέλλης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Η Διεθνής Επιτροπή Προσωπικής Καταστάσεως και ο οικογενειακός βίος : La Commission Internationale de l' Etat Civil et la vie familiare Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2004 Η δημόσια τάξη στο κοινοτικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο : Οι περιπτώσεις της Σύμβασης των Βρυξελλών του 1968, του κανονισμού 44/2001 και της Σύμβασης της Ρώμης του 1980 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Νομικά πρόσωπα και ιδίως εταιρείες στις συγκρούσεις νόμων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Η κυρωτική αποζημίωση και η ελληνική δημόσια τάξη του άρθρου 33 ΑΚ Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2002 Νομικά πρόσωπα και ιδίως εταιρίες στις συγκρούσεις νόμων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Η μεταβολή του προσώπου του εργοδότη ως αντικείμενο ρυθμίσεως του κοινοτικού και του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου : Συμβολή στο εργατικό διεθνές δίκαιο της ευρωπαϊκής εννόμου τάξεως Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Η σύμβαση ασφαλίσεως κατά το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο : Θετικό δίκαιο και σύγκριση σύγχρονων προσεγγίσεων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Οι αλλοδαποί κανόνες αμέσου εφαρμογής και η σημασία τους ως προς την μεθοδολογική ταυτότητα του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1995 Forum non conveniens : Η επιείκεια στο πλαίσιο της νομιμότητας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Η ισότητα των πιστωτών στο πτωχευτικό διεθνές δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Αστικός Κώδικας, κατ΄άρθρο ερμηνεία : Γενικές Αρχές - Τόμος Ια (άρθρα 1-126) Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2015 Εμμεση κατοχή κινητών αξιών στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Εμμεση κατοχή κινητών αξιών στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο