Παμπούκης, Χαράλαμπος Π.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Οικονομία - Τεχνολογία - Δίκαιο και Εργασία Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Το αλλοδαπό στοιχείο στις εθνικές έννομες τάξεις Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2019 Η σχέση Ευρωπαϊκού & Εθνικού Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου υπό το πρίσμα του Καν. (ΕΕ) 650/2012 για τις Κληρονομικές Σχέσεις Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Αναγνώριση & Εκτελεστότητα Αλλοδαπών Διαιτητικών Αποφάσεων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Δίκαιο Ιθαγένειας Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Δικαστική συνεργασία σε διασυνοριακές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Επιστροφή και απόδοση πολιτιστικών αγαθών Επιμέλεια σειράς , Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Η Σύμβαση και οι Κανονισμοί Βρυξέλλες Πρόλογος , Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Κώδιακς Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 EU Succession Regulation No 650/2012 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Εργατικό Διεθνές Δίκαιο Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Το Δίκαιο ως θεμέλιο μιας σύγχρονης και αναπτυσσόμενης οικονομίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Αστικός Κώδικας, κατ΄άρθρο ερμηνεία Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2016 Περί Ελπίδας - Για ένα εθνικό σχέδιο υπέρβασης της κρίσης Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2016 Κληρονομικό Διεθνές Δίκαιο Επιμέλεια , Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Κληρονομικό Διεθνές Δίκαιο Συγγραφέας, Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Εμμεση κατοχή κινητών αξιών στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Εμμεση κατοχή κινητών αξιών στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Η Μέθοδος Αναγνώρισης Νομικών Καταστάσεων Πρόλογος , Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Η Μέθοδος Αναγνώρισης Νομικών Καταστάσεων Πρόλογος, Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Υπερεδαφική Εκτέλεση κατά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Πρόλογος , Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Υπερεδαφική Εκτέλεση κατά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Πρόλογος, Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Διεθνής Δικαιοδοσία ,Αναγνώριση & εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές υποθέσεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Τιμητικός Τόμος Σπυρίδωνος Βρ.Βρέλλη Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Κώδικας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Κώδικας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Μεθοδολογία ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Κώδικας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Προστασία και επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2010 Δίκαιο διεθνών συναλλαγών Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2010 Δίκαιο διεθνών συναλλαγών Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2010 Κώδικας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Κώδικας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Λόγος κοινός Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2008 Η πολιτική επικοινωνία στην πράξη Συγγραφέας Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις Χαρτόδετο
2007 Για την ανώτατη εκπαίδευση του μέλλοντος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2006 Τρία ζητούμενα Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2004 Νομικά πρόσωπα και ιδίως εταιρείες στις συγκρούσεις νόμων Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Νομικά πρόσωπα και ιδίως εταιρίες στις συγκρούσεις νόμων Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Οικονομία - Τεχνολογία - Δίκαιο και Εργασία Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Το αλλοδαπό στοιχείο στις εθνικές έννομες τάξεις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2019 Αναγνώριση & Εκτελεστότητα Αλλοδαπών Διαιτητικών Αποφάσεων Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Δικαστική συνεργασία σε διασυνοριακές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Κώδιακς Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 EU Succession Regulation No 650/2012 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Το Δίκαιο ως θεμέλιο μιας σύγχρονης και αναπτυσσόμενης οικονομίας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Περί Ελπίδας - Για ένα εθνικό σχέδιο υπέρβασης της κρίσης Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2016 Κληρονομικό Διεθνές Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Κληρονομικό Διεθνές Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Η Μέθοδος Αναγνώρισης Νομικών Καταστάσεων Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Η Μέθοδος Αναγνώρισης Νομικών Καταστάσεων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Διεθνής Δικαιοδοσία ,Αναγνώριση & εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές υποθέσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Τιμητικός Τόμος Σπυρίδωνος Βρ.Βρέλλη Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Κώδικας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Κώδικας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Μεθοδολογία ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Κώδικας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Προστασία και επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2008 Λόγος κοινός Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2008 Η πολιτική επικοινωνία στην πράξη Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις Χαρτόδετο
2007 Για την ανώτατη εκπαίδευση του μέλλοντος Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2006 Τρία ζητούμενα Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2004 Νομικά πρόσωπα και ιδίως εταιρείες στις συγκρούσεις νόμων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Νομικά πρόσωπα και ιδίως εταιρίες στις συγκρούσεις νόμων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Η σχέση Ευρωπαϊκού & Εθνικού Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου υπό το πρίσμα του Καν. (ΕΕ) 650/2012 για τις Κληρονομικές Σχέσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Επιστροφή και απόδοση πολιτιστικών αγαθών Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Η Σύμβαση και οι Κανονισμοί Βρυξέλλες Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Κληρονομικό Διεθνές Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Κληρονομικό Διεθνές Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Εμμεση κατοχή κινητών αξιών στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Εμμεση κατοχή κινητών αξιών στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Υπερεδαφική Εκτέλεση κατά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Υπερεδαφική Εκτέλεση κατά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Δίκαιο διεθνών συναλλαγών Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2010 Δίκαιο διεθνών συναλλαγών Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2010 Κώδικας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Κώδικας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Δίκαιο Ιθαγένειας Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Εργατικό Διεθνές Δίκαιο Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Αστικός Κώδικας, κατ΄άρθρο ερμηνεία Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο