Παμπούκης, Χαράλαμπος Π.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Ζητήματα Γονικής Μέριμνας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Ζητήματα Γονικής Μέριμνας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Symposium on the Future of Glabal Law Επιμέλεια σειράς , Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Symposium on the Future of Global Law Συγγραφέας , Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Μεθοδολογία ιδιωτικού διεθνούς δικαίου : Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο στην πράξη Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Μεθοδολογία ιδιωτικού διεθνούς δικαίου : Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο στην πράξη Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο : Γενικό μέρος-Ειδικό μέρος-Δικονομικό διεθνές Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο : Γενικό μέρος-Ειδικό μέρος-Δικονομικό διεθνές Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο : Γενικό μέρος-Ειδικό μέρος-Δικονομικό διεθνές Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Οικονομία - Τεχνολογία - Δίκαιο και Εργασία : Τιμητικός Τόμος Δημήτρη Α. Τραυλού-Τζανετάτου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Τιμητικός Τόμος Παναγιώτη Αλ. Παπανικολάου : Ελευθερία και Δικαιοσύνη στη Σύμβαση Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2020 Το αλλοδαπό στοιχείο στις εθνικές έννομες τάξεις : Τιμητικός Τόμος Παπασιώπη Πασιά Συγγραφέας, Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2019 Η σχέση Ευρωπαϊκού & Εθνικού Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου υπό το πρίσμα του Καν. (ΕΕ) 650/2012 για τις Κληρονομικές Σχέσεις Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Αναγνώριση & Εκτελεστότητα Αλλοδαπών Διαιτητικών Αποφάσεων : Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης (1958) Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Δίκαιο Ιθαγένειας : Η ελληνική ιθαγένεια εν μέσω εθνικών λύσεων και διεθνών εξελίξεων Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Δικαστική συνεργασία σε διασυνοριακές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Επίκαιρα ζητήματα και εξελίξεις Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Επιστροφή και απόδοση πολιτιστικών αγαθών Επιμέλεια σειράς , Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο : Γενικό Μέρος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Η Σύμβαση και οι Κανονισμοί Βρυξέλλες Πρόλογος , Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Κώδιακς Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 EU Succession Regulation No 650/2012 : A Commentary Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Εργατικό Διεθνές Δίκαιο : Θεμελιώδη ζητήματα. Πρόλογος: Χάρης Παμπούκης Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Το Δίκαιο ως θεμέλιο μιας σύγχρονης και αναπτυσσόμενης οικονομίας : 6ο Πανελλήνιο συνέδριο e-Θέμις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Αστικός Κώδικας, κατ΄άρθρο ερμηνεία : Γενικές Αρχές - Τόμος Ια (άρθρα 1-126) Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2016 Περί Ελπίδας - Για ένα εθνικό σχέδιο υπέρβασης της κρίσης Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2016 Κληρονομικό Διεθνές Δίκαιο : Κατ'άρθρον ερμηνεία του Κανονισμού ΕΕ 650/2012 Επιμέλεια , Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Κληρονομικό Διεθνές Δίκαιο : Κατ'άρθρον ερμηνεία του Κανονισμού ΕΕ 650/2012 Συγγραφέας, Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Εμμεση κατοχή κινητών αξιών στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Εμμεση κατοχή κινητών αξιών στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Η Μέθοδος Αναγνώρισης Νομικών Καταστάσεων : στο Ιδιωτικό Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Πρόλογος, Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Η Μέθοδος Αναγνώρισης Νομικών Καταστάσεων : στο Ιδιωτικό Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Πρόλογος , Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Υπερεδαφική Εκτέλεση κατά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο : Σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Πρόλογος , Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Υπερεδαφική Εκτέλεση κατά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο : Σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Πρόλογος, Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Διεθνής Δικαιοδοσία ,Αναγνώριση & εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές υποθέσεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Τιμητικός Τόμος Σπυρίδωνος Βρ.Βρέλλη Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Κώδικας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Κώδικας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Μεθοδολογία ιδιωτικού διεθνούς δικαίου : Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο στην πράξη Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Κώδικας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Προστασία και επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2010 Δίκαιο διεθνών συναλλαγών Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2010 Δίκαιο διεθνών συναλλαγών Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2010 Κώδικας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Κώδικας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Λόγος κοινός : Κείμενα για την πολιτεία, την πολιτική, την παιδεία και την εθνική αυτονομία Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2008 Η πολιτική επικοινωνία στην πράξη : Τα σεμινάρια της λέγειν και πράττειν Συγγραφέας Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις Χαρτόδετο
2007 Για την ανώτατη εκπαίδευση του μέλλοντος : Προτάσεις για ριζοσπαστική αναμόρφωση του ανώτατου εκπαιδευτικού συστήματος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2006 Τρία ζητούμενα : Σκέψεις και απόψεις με αφορμή τη νέα αναθεώρηση του Συντάγματος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2004 Νομικά πρόσωπα και ιδίως εταιρείες στις συγκρούσεις νόμων Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Νομικά πρόσωπα και ιδίως εταιρίες στις συγκρούσεις νόμων Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Ζητήματα Γονικής Μέριμνας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Ζητήματα Γονικής Μέριμνας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Symposium on the Future of Glabal Law Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Symposium on the Future of Global Law Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Μεθοδολογία ιδιωτικού διεθνούς δικαίου : Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο στην πράξη Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Μεθοδολογία ιδιωτικού διεθνούς δικαίου : Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο στην πράξη Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο : Γενικό μέρος-Ειδικό μέρος-Δικονομικό διεθνές Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο : Γενικό μέρος-Ειδικό μέρος-Δικονομικό διεθνές Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο : Γενικό μέρος-Ειδικό μέρος-Δικονομικό διεθνές Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Οικονομία - Τεχνολογία - Δίκαιο και Εργασία : Τιμητικός Τόμος Δημήτρη Α. Τραυλού-Τζανετάτου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Τιμητικός Τόμος Παναγιώτη Αλ. Παπανικολάου : Ελευθερία και Δικαιοσύνη στη Σύμβαση Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2020 Το αλλοδαπό στοιχείο στις εθνικές έννομες τάξεις : Τιμητικός Τόμος Παπασιώπη Πασιά Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2019 Αναγνώριση & Εκτελεστότητα Αλλοδαπών Διαιτητικών Αποφάσεων : Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης (1958) Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Δικαστική συνεργασία σε διασυνοριακές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Επίκαιρα ζητήματα και εξελίξεις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο : Γενικό Μέρος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Κώδιακς Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 EU Succession Regulation No 650/2012 : A Commentary Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Το Δίκαιο ως θεμέλιο μιας σύγχρονης και αναπτυσσόμενης οικονομίας : 6ο Πανελλήνιο συνέδριο e-Θέμις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Περί Ελπίδας - Για ένα εθνικό σχέδιο υπέρβασης της κρίσης Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2016 Κληρονομικό Διεθνές Δίκαιο : Κατ'άρθρον ερμηνεία του Κανονισμού ΕΕ 650/2012 Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Κληρονομικό Διεθνές Δίκαιο : Κατ'άρθρον ερμηνεία του Κανονισμού ΕΕ 650/2012 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Η Μέθοδος Αναγνώρισης Νομικών Καταστάσεων : στο Ιδιωτικό Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Η Μέθοδος Αναγνώρισης Νομικών Καταστάσεων : στο Ιδιωτικό Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Διεθνής Δικαιοδοσία ,Αναγνώριση & εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές υποθέσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Τιμητικός Τόμος Σπυρίδωνος Βρ.Βρέλλη Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Κώδικας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Κώδικας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Μεθοδολογία ιδιωτικού διεθνούς δικαίου : Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο στην πράξη Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Κώδικας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Προστασία και επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2008 Λόγος κοινός : Κείμενα για την πολιτεία, την πολιτική, την παιδεία και την εθνική αυτονομία Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2008 Η πολιτική επικοινωνία στην πράξη : Τα σεμινάρια της λέγειν και πράττειν Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις Χαρτόδετο
2007 Για την ανώτατη εκπαίδευση του μέλλοντος : Προτάσεις για ριζοσπαστική αναμόρφωση του ανώτατου εκπαιδευτικού συστήματος Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2006 Τρία ζητούμενα : Σκέψεις και απόψεις με αφορμή τη νέα αναθεώρηση του Συντάγματος Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2004 Νομικά πρόσωπα και ιδίως εταιρείες στις συγκρούσεις νόμων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Νομικά πρόσωπα και ιδίως εταιρίες στις συγκρούσεις νόμων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Symposium on the Future of Glabal Law Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Symposium on the Future of Global Law Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2019 Η σχέση Ευρωπαϊκού & Εθνικού Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου υπό το πρίσμα του Καν. (ΕΕ) 650/2012 για τις Κληρονομικές Σχέσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Επιστροφή και απόδοση πολιτιστικών αγαθών Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Η Σύμβαση και οι Κανονισμοί Βρυξέλλες Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Κληρονομικό Διεθνές Δίκαιο : Κατ'άρθρον ερμηνεία του Κανονισμού ΕΕ 650/2012 Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Κληρονομικό Διεθνές Δίκαιο : Κατ'άρθρον ερμηνεία του Κανονισμού ΕΕ 650/2012 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Εμμεση κατοχή κινητών αξιών στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Εμμεση κατοχή κινητών αξιών στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Υπερεδαφική Εκτέλεση κατά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο : Σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Υπερεδαφική Εκτέλεση κατά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο : Σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Δίκαιο διεθνών συναλλαγών Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2010 Δίκαιο διεθνών συναλλαγών Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2010 Κώδικας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Κώδικας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Δίκαιο Ιθαγένειας : Η ελληνική ιθαγένεια εν μέσω εθνικών λύσεων και διεθνών εξελίξεων Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Εργατικό Διεθνές Δίκαιο : Θεμελιώδη ζητήματα. Πρόλογος: Χάρης Παμπούκης Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Αστικός Κώδικας, κατ΄άρθρο ερμηνεία : Γενικές Αρχές - Τόμος Ια (άρθρα 1-126) Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο