Κληρονομικό Διεθνές Δίκαιο
Κατ'άρθρον ερμηνεία του Κανονισμού ΕΕ 650/2012
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-959-5
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1/2016
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 74.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, PDF
Σχετιζόμενα προϊόντα

Add: 2018-05-18 06:57:12 - Upd: 2022-04-19 16:27:53