Κλαβανίδου, Δέσποινα Ι.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Δίκαιο της δικαιοπραξίας - Β έκδοση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2021 Δίκαιο της δικαιοπραξίας Β έκδοση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Ασκήσεις Γενικού Ενοχικού Δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Ευρωπαϊκό τραπεζικό δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Αστικός Κώδικας, κατ΄άρθρο ερμηνεία : Γενικές Αρχές - Τόμος Ια (άρθρα 1-126) Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2011 Ζητήματα νομικής προστασίας του περιβάλλοντος Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2010 Πνευματική ιδιοκτησία : Στην ελληνική θεωρία και νομολογία: Εισηγήσεις από το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αστικολόγων αφιερωμένο στη μνήμη Γεωργίου Κουμάντου, Θεσσαλονίκη 10-11 Οκτωβρίου 2008 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Δίκαιο της δικαιοπραξίας Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2007 Έλλειψη πληρεξουσιότητας : Συμβολή στη μελέτη του δικαίου της αντιπροσώπευσης και της παθολογίας της Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Έλλειψη πληρεξουσιότητας : Συμβολή στη μέλέτη του δικαίου της αντιπροσώπευσης και της παθολογίας της Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1997 Η τροποποίηση του δικαίου της αναγκαστικής εκτελέσεως από τον Ν. 2298/95 Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1997 Καταναλωτικά δάνεια : Δογματική θεώρηση και συναφή πρακτικά ζητήματα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1991 Η πλάνη ως προς τις ιδιότητες του πράγματος στην πώληση : Συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος της συρροής των 142 και 534 επ. ΑΚ. Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Δίκαιο της δικαιοπραξίας - Β έκδοση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2021 Δίκαιο της δικαιοπραξίας Β έκδοση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Ασκήσεις Γενικού Ενοχικού Δικαίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Ευρωπαϊκό τραπεζικό δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Ζητήματα νομικής προστασίας του περιβάλλοντος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2010 Πνευματική ιδιοκτησία : Στην ελληνική θεωρία και νομολογία: Εισηγήσεις από το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αστικολόγων αφιερωμένο στη μνήμη Γεωργίου Κουμάντου, Θεσσαλονίκη 10-11 Οκτωβρίου 2008 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Δίκαιο της δικαιοπραξίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2007 Έλλειψη πληρεξουσιότητας : Συμβολή στη μελέτη του δικαίου της αντιπροσώπευσης και της παθολογίας της Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Έλλειψη πληρεξουσιότητας : Συμβολή στη μέλέτη του δικαίου της αντιπροσώπευσης και της παθολογίας της Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1997 Καταναλωτικά δάνεια : Δογματική θεώρηση και συναφή πρακτικά ζητήματα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1991 Η πλάνη ως προς τις ιδιότητες του πράγματος στην πώληση : Συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος της συρροής των 142 και 534 επ. ΑΚ. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1997 Η τροποποίηση του δικαίου της αναγκαστικής εκτελέσεως από τον Ν. 2298/95 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Αστικός Κώδικας, κατ΄άρθρο ερμηνεία : Γενικές Αρχές - Τόμος Ια (άρθρα 1-126) Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο