Γραμματικάκη - Αλεξίου, Αναστασία
Grammaticaki - Alexiou, Anastasia
εγγραφές
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Το αλλοδαπό στοιχείο στις εθνικές έννομες τάξεις : Τιμητικός Τόμος Παπασιώπη Πασιά Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Αστικός Κώδικας, κατ΄άρθρο ερμηνεία : Γενικές Αρχές - Τόμος Ια (άρθρα 1-126) Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2015 Αίνος Μνήμης Καθηγητού Ηλία Κρίσπη : Συμβολές στην Επιστήμη του Δικαίου και των Διεθνών Σχέσεων Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2014 Essays on International Law in Honour of Professor Elias Krispis : Editors: • Dr. Anastasia Samara-Krispi, President of the Foundation for International Legal Studies of Prof. Elias Krispis, and Dr. Anastasia Samara-Krispi • Dr. Iacovos Kareklas, Associate Professor of International Law and Philosophy of Law, Department of Law, European University Cyprus, formerly Fellow, Faculty of Law in the University of Oxford. Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Τιμητικός Τόμος Σπυρίδωνος Βρ.Βρέλλη Συγγραφέας , Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Η διεθνής και ευρωπαϊκή νομική διάσταση του τουρισμού : Πρακτικά 2ου συνεδρίου δικαίου του τουρισμού Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Αφιέρωμα μνήμης στη Γιώτα Κραβαρίτου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Προστασία και επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Τιμητικός τόμος καθηγητή Ιωάννη Βούλγαρη Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Συλλογή βασικής νομοθεσία ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Introduction to Greek Law Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Justice in Particular. Festschrift in honour of Professor P. J. Kozyris Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2005 Πρακτικά θέματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου : Υποθέσεις εργασίας: Πρακτικά ζητήματα: Σχολιασμένη νομολογία Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2002 Διεθνής διακίνηση πολιτιστικών αγαθών και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2002 Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2001 Νόμιμη και παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών : Υπό το πρίσμα του διεθνούς, κοινοτικού και ελληνικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Η σύμβαση των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων : Δέκα χρόνια εφαρμογής της στην Ελλάδα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1998 Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1996 Η διεθνής απαγωγή παιδιών : Κατά τη Σύμβαση της Χάγης του 1980 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Το αλλοδαπό στοιχείο στις εθνικές έννομες τάξεις : Τιμητικός Τόμος Παπασιώπη Πασιά Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Αίνος Μνήμης Καθηγητού Ηλία Κρίσπη : Συμβολές στην Επιστήμη του Δικαίου και των Διεθνών Σχέσεων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2014 Essays on International Law in Honour of Professor Elias Krispis : Editors: • Dr. Anastasia Samara-Krispi, President of the Foundation for International Legal Studies of Prof. Elias Krispis, and Dr. Anastasia Samara-Krispi • Dr. Iacovos Kareklas, Associate Professor of International Law and Philosophy of Law, Department of Law, European University Cyprus, formerly Fellow, Faculty of Law in the University of Oxford. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Τιμητικός Τόμος Σπυρίδωνος Βρ.Βρέλλη Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Η διεθνής και ευρωπαϊκή νομική διάσταση του τουρισμού : Πρακτικά 2ου συνεδρίου δικαίου του τουρισμού Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Αφιέρωμα μνήμης στη Γιώτα Κραβαρίτου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Προστασία και επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Τιμητικός τόμος καθηγητή Ιωάννη Βούλγαρη Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Συλλογή βασικής νομοθεσία ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Introduction to Greek Law Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Justice in Particular. Festschrift in honour of Professor P. J. Kozyris Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2005 Πρακτικά θέματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου : Υποθέσεις εργασίας: Πρακτικά ζητήματα: Σχολιασμένη νομολογία Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2002 Διεθνής διακίνηση πολιτιστικών αγαθών και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2002 Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2001 Νόμιμη και παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών : Υπό το πρίσμα του διεθνούς, κοινοτικού και ελληνικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Η σύμβαση των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων : Δέκα χρόνια εφαρμογής της στην Ελλάδα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1998 Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1996 Η διεθνής απαγωγή παιδιών : Κατά τη Σύμβαση της Χάγης του 1980 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Τιμητικός Τόμος Σπυρίδωνος Βρ.Βρέλλη Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Αστικός Κώδικας, κατ΄άρθρο ερμηνεία : Γενικές Αρχές - Τόμος Ια (άρθρα 1-126) Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο