Νόμιμη και παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών
Υπό το πρίσμα του διεθνούς, κοινοτικού και ελληνικού δικαίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-0583-1
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2001
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 23.81 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 251 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αποτελεί το προϊόν έρευνας-μελέτης που ανατέθηκε στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το βιβλίο προλογίζουν ο Υπουργός Πολιτισμού κ. Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Δικαστής στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Καθηγητής Βασίλειος Σκουρής.
Ο πλούτος της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και η ιδιότητα της Ελλάδας ως χώρας "εξαγωγής" πολιτιστικών αγαθών, καθιστούν αυτονόητα σημαντική τη μελέτη του νομικού πλαισίου της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτιστικών αγαθών και της επιστροφής ή απόδοσής τους στο κράτος προέλευσης σε περίπτωση παράνομης διακίνησης.
Αν και η προσέγγιση του βιβλίου είναι κατ’ αρχήν νομική, οι ευρύτερες ιστορικές και πολιτισμικές αναφορές χρησιμεύουν στην ολοκληρωμένη θεώρηση των προβλημάτων. Εκτός από τη συστηματοποίηση των σχετικών διατάξεων του δημοσίου διεθνούς δικαίου και του κοινοτικού δικαίου, εξετάζονται και αξιολογούνται οι ρυθμίσεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η συμβατότητά τους με τις διεθνείς, αλλά κυρίως τις κοινοτικές διατάξεις εν όψει της ψήφισης του νέου νόμου για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΗ
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
ΙΙ. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΙΙΙ. ΕΝΝΟΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ
IV. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
V. ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
VI. ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΑΦΑΙΡΕΘΕΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
VII. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
VIII. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
IX. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00