Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Σύγχρονα θέματα του δικαίου απαγόρευσης των διακρίσεων και η Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Ελευθερία των συμβάσεων και απαγόρευση των διακρίσεων Φορέας επιμέλειας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Power exchanges and the Greek wholesale electricity market Φορέας επιμέλειας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Ευρωπαϊκό τραπεζικό δίκαιο Φορέας επιμέλειας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2018 Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Φορέας επιμέλειας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2006 Διαφήμιση και παρενόχληση Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Ο νέος νόμος 3386/2005 για τους αλλοδαπούς Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Ο νόμος 3389/2005 για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Οι ελληνικές υποθέσεις στο Στρασβούργο Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Compétence communautaire et imposition des sanctions pénales pour violation du droit communautaire Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2005 Αστικό, εργατικό και δικονομικό διεθνές δίκαιο Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Η εξέλιξη του κοινοτικού δικαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Διοικητικό δίκαιο. Συνταγματικό δίκαιο Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Η ζωή ως αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων. Σκέψεις για την πορεία του δικαίου Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Η νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρίες Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Κρατικές ενισχύσεις Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Το δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μετά από πενήντα χρόνια λειτουργίας Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Η σύμβαση της Ρώμης του 1980 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές. Δέκα χρόνια εφαρμογής της από τα ελληνικά δικαστήρια Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 Child Protection in the Framework of the Council of Europe Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Η διεθνής σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και η εσωτερική έννομη τάξη Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Η πορεία προς το ευρωπαϊκό σύνταγμα και η πρόσφατη αναθεώρηση του ελληνικού συντάγματος Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Οι νεότερες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των διακρίσεων και της ξενοφοβίας Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Το κοινοτικό δίκαιο στην ελληνική νομολογία Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Black Sea Economic Cooperation Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Κοινωνικός διάλογος και συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ενωμένη Ευρώπη Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Νόμιμη και παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Η καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Η νέα διεθνοποίηση του ποινικού δικαίου και ο κίνδυνος υποβάθμισης του νομικού μας πολιτισμού Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Προς μια διεθνή ανθρωπιστική τάξη Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Υπερεθνικές και πολιτειακές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Διαδικασίες ενώπιον του δικαστηρίου και του πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικονομική ανάπτυξη των Βαλκανίων Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Ξένες επενδύσεις στη Ρουμανία Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Οι θεσμικές διευθετήσεις της συνθήκης του Άμστερνταμ Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Αποκρατικοποίηση των δημοσίων επιχειρήσεων και προστασία του καταναλωτή. Επίλυση καταναλωτικών διαφορών Φορέας επιμέλειας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1998 Η προστασία των προσφύγων στην Ελλάδα υπό το φως των νεοτέρων εξελίξεων Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1995 Το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό δίκαιο των δημοσίων έργων Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Η αίτηση προσωρινών μέτρων της επιτροπής με αφορμή τα αντιμέτρα της ελληνικής δημοκρατίας κατά της ΠΓΔΜ Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Η πρόσβαση των ευρωπαίων πολιτών σε θέσεις απασχόλησης του δημόσιου τομέα Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στο κοινοτικό δίκαιο Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Οι ευρωπαϊκές κοινότητες και τα Βαλκάνια στη δεκαετία του 90 Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Σύγχρονα θέματα του δικαίου απαγόρευσης των διακρίσεων και η Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2004 Κρατικές ενισχύσεις Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Ελευθερία των συμβάσεων και απαγόρευση των διακρίσεων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Power exchanges and the Greek wholesale electricity market Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Ευρωπαϊκό τραπεζικό δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2006 Ο νέος νόμος 3386/2005 για τους αλλοδαπούς Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Ο νόμος 3389/2005 για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Οι ελληνικές υποθέσεις στο Στρασβούργο Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Διαφήμιση και παρενόχληση Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Compétence communautaire et imposition des sanctions pénales pour violation du droit communautaire Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2005 Αστικό, εργατικό και δικονομικό διεθνές δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Η εξέλιξη του κοινοτικού δικαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Διοικητικό δίκαιο. Συνταγματικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Η ζωή ως αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων. Σκέψεις για την πορεία του δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Η νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρίες Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Το δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μετά από πενήντα χρόνια λειτουργίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Η σύμβαση της Ρώμης του 1980 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές. Δέκα χρόνια εφαρμογής της από τα ελληνικά δικαστήρια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 Child Protection in the Framework of the Council of Europe Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Η διεθνής σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και η εσωτερική έννομη τάξη Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Η πορεία προς το ευρωπαϊκό σύνταγμα και η πρόσφατη αναθεώρηση του ελληνικού συντάγματος Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Οι νεότερες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των διακρίσεων και της ξενοφοβίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Το κοινοτικό δίκαιο στην ελληνική νομολογία Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Black Sea Economic Cooperation Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Κοινωνικός διάλογος και συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ενωμένη Ευρώπη Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Νόμιμη και παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Η καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Η νέα διεθνοποίηση του ποινικού δικαίου και ο κίνδυνος υποβάθμισης του νομικού μας πολιτισμού Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Προς μια διεθνή ανθρωπιστική τάξη Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Υπερεθνικές και πολιτειακές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Διαδικασίες ενώπιον του δικαστηρίου και του πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικονομική ανάπτυξη των Βαλκανίων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Ξένες επενδύσεις στη Ρουμανία Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Οι θεσμικές διευθετήσεις της συνθήκης του Άμστερνταμ Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Αποκρατικοποίηση των δημοσίων επιχειρήσεων και προστασία του καταναλωτή. Επίλυση καταναλωτικών διαφορών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1998 Η προστασία των προσφύγων στην Ελλάδα υπό το φως των νεοτέρων εξελίξεων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1995 Το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό δίκαιο των δημοσίων έργων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Η αίτηση προσωρινών μέτρων της επιτροπής με αφορμή τα αντιμέτρα της ελληνικής δημοκρατίας κατά της ΠΓΔΜ Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Η πρόσβαση των ευρωπαίων πολιτών σε θέσεις απασχόλησης του δημόσιου τομέα Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στο κοινοτικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Οι ευρωπαϊκές κοινότητες και τα Βαλκάνια στη δεκαετία του 90 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα