Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Digitalisation at Work Challenges and Prospects Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2023 Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης : Θεσμικά ζητήματα και βασικά εργασιακά δικαιώματα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Σύγχρονα θέματα του δικαίου απαγόρευσης των διακρίσεων και η Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Ελευθερία των συμβάσεων και απαγόρευση των διακρίσεων : Πρακτικά Ημερίδας 17 Σεπτεμβρίου 2018 Φορέας επιμέλειας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Power exchanges and the Greek wholesale electricity market : Working Paper Φορέας επιμέλειας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Ευρωπαϊκό τραπεζικό δίκαιο Φορέας επιμέλειας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων : Κρίσιμα ζητήματα στον ευρωπαϊκό χώρο Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2018 Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα : Εξελίξεις ενόψει της θέσης σε εφαρμογή του νέου Γενικού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 - Πρακτικά Ημερίδας. Διεύθυνση Σειράς Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου Φορέας επιμέλειας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2006 Ο νόμος 3389/2005 για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα : ΣΔΙΤ Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Οι ελληνικές υποθέσεις στο Στρασβούργο : 1991-2001 Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Διαφήμιση και παρενόχληση : Spam και τηλεόραση Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Ο νέος νόμος 3386/2005 για τους αλλοδαπούς : Σκέψεις και προβληματισμοί Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Compétence communautaire et imposition des sanctions pénales pour violation du droit communautaire Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2005 Αστικό, εργατικό και δικονομικό διεθνές δίκαιο : Πρόσφατες εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό χώρο Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Η εξέλιξη του κοινοτικού δικαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο : Νεότερες εξελίξεις Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Διοικητικό δίκαιο. Συνταγματικό δίκαιο : Πρόσφατες εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό χώρο Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Η μονάδα Eurojust Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Η ζωή ως αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων. Σκέψεις για την πορεία του δικαίου Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Η νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρίες Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Κρατικές ενισχύσεις : Κοινοτικά κείμενα Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Το δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μετά από πενήντα χρόνια λειτουργίας Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Η σύμβαση της Ρώμης του 1980 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές. Δέκα χρόνια εφαρμογής της από τα ελληνικά δικαστήρια : Πρακτικά ημερίδας 14 Φεβρουαρίου 2002 Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2002 Child Protection in the Framework of the Council of Europe Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας : Πρακτικά ημερίδας Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Η διεθνής σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και η εσωτερική έννομη τάξη : Ερμηνεία κατ' άρθρο Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Η πορεία προς το ευρωπαϊκό σύνταγμα και η πρόσφατη αναθεώρηση του ελληνικού συντάγματος : Σκέψεις, τάσεις και προοπτικές: Πρακτικά συνεδρίου 28-29 Οκτωβρίου 2001 Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Οι νεότερες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των διακρίσεων και της ξενοφοβίας Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Το κοινοτικό δίκαιο στην ελληνική νομολογία : Συλλογή αποφάσεων 1991 - 1995 Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Black Sea Economic Cooperation : Basic Texts Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Κοινωνικός διάλογος και συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ενωμένη Ευρώπη : Πρακτικά διημερίδας 21-22 Απριλίου 2000 Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Νόμιμη και παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών : Υπό το πρίσμα του διεθνούς, κοινοτικού και ελληνικού δικαίου Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Η καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη : Εισηγήσεις και συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου του ρατσισμού και της ξενοφοβίας Θεσσαλονίκη, 20 Νοεμβρίου 1999 Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Η νέα διεθνοποίηση του ποινικού δικαίου και ο κίνδυνος υποβάθμισης του νομικού μας πολιτισμού Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Προς μια διεθνή ανθρωπιστική τάξη : Τα διεθνή ποινικά δικαστήρια Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Υπερεθνικές και πολιτειακές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Προς αναζήτηση μιας νέας θεσμικής ταυτότητας Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Διαδικασίες ενώπιον του δικαστηρίου και του πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : Συλλογή κοινοτικής νομολογίας: Διατάξεις της συνθήκης Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας : Πρακτικά ημερίδας 27 Απριλίου 1998 Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικονομική ανάπτυξη των Βαλκανίων : Πρακτικά συνεδρίου, 8-9 Δεκεμβρίου 1994 Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Ξένες επενδύσεις στη Ρουμανία : Πρακτικά συνεδρίου: Θεσσαλονίκη, 18-22 Μαρτίου 1996 Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Οι θεσμικές διευθετήσεις της συνθήκης του Άμστερνταμ Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Αποκρατικοποίηση των δημοσίων επιχειρήσεων και προστασία του καταναλωτή. Επίλυση καταναλωτικών διαφορών Φορέας επιμέλειας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1998 Η προστασία των προσφύγων στην Ελλάδα υπό το φως των νεοτέρων εξελίξεων : Πρακτικά Ημερίδας, Αθήνα 3 Οκτωβρίου 1998 Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1995 Το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό δίκαιο των δημοσίων έργων Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Η αίτηση προσωρινών μέτρων της επιτροπής με αφορμή τα αντιμέτρα της ελληνικής δημοκρατίας κατά της ΠΓΔΜ : Υπόθεση C-120/94 R: Τεκμηρίωση Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Η πρόσβαση των ευρωπαίων πολιτών σε θέσεις απασχόλησης του δημόσιου τομέα : Η εφαρμογή του άρθρου 48 παρ. 4 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στην ελληνική δημόσια διοίκηση Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στο κοινοτικό δίκαιο : Ευρετήριο 1981-1990 Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Οι ευρωπαϊκές κοινότητες και τα Βαλκάνια στη δεκαετία του 90 : Σεμινάριο οργανωμένο με τη συνεργασία του ελληνικού Υπουργείου των Εξωτερικών: Θεσσαλονίκη 8-16 Νοεμβρίου 1991 Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Digitalisation at Work Challenges and Prospects Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2023 Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης : Θεσμικά ζητήματα και βασικά εργασιακά δικαιώματα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Σύγχρονα θέματα του δικαίου απαγόρευσης των διακρίσεων και η Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων : Κρίσιμα ζητήματα στον ευρωπαϊκό χώρο Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2004 Κρατικές ενισχύσεις : Κοινοτικά κείμενα Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Ελευθερία των συμβάσεων και απαγόρευση των διακρίσεων : Πρακτικά Ημερίδας 17 Σεπτεμβρίου 2018 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Power exchanges and the Greek wholesale electricity market : Working Paper Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Ευρωπαϊκό τραπεζικό δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα : Εξελίξεις ενόψει της θέσης σε εφαρμογή του νέου Γενικού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 - Πρακτικά Ημερίδας. Διεύθυνση Σειράς Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2006 Ο νέος νόμος 3386/2005 για τους αλλοδαπούς : Σκέψεις και προβληματισμοί Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Ο νόμος 3389/2005 για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα : ΣΔΙΤ Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Οι ελληνικές υποθέσεις στο Στρασβούργο : 1991-2001 Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Διαφήμιση και παρενόχληση : Spam και τηλεόραση Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Compétence communautaire et imposition des sanctions pénales pour violation du droit communautaire Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2005 Αστικό, εργατικό και δικονομικό διεθνές δίκαιο : Πρόσφατες εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό χώρο Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Η εξέλιξη του κοινοτικού δικαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο : Νεότερες εξελίξεις Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Διοικητικό δίκαιο. Συνταγματικό δίκαιο : Πρόσφατες εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό χώρο Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Η μονάδα Eurojust Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Η ζωή ως αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων. Σκέψεις για την πορεία του δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Η νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρίες Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Το δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μετά από πενήντα χρόνια λειτουργίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Η σύμβαση της Ρώμης του 1980 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές. Δέκα χρόνια εφαρμογής της από τα ελληνικά δικαστήρια : Πρακτικά ημερίδας 14 Φεβρουαρίου 2002 Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2002 Child Protection in the Framework of the Council of Europe Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας : Πρακτικά ημερίδας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Η διεθνής σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και η εσωτερική έννομη τάξη : Ερμηνεία κατ' άρθρο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Η πορεία προς το ευρωπαϊκό σύνταγμα και η πρόσφατη αναθεώρηση του ελληνικού συντάγματος : Σκέψεις, τάσεις και προοπτικές: Πρακτικά συνεδρίου 28-29 Οκτωβρίου 2001 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Οι νεότερες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των διακρίσεων και της ξενοφοβίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Το κοινοτικό δίκαιο στην ελληνική νομολογία : Συλλογή αποφάσεων 1991 - 1995 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Black Sea Economic Cooperation : Basic Texts Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Κοινωνικός διάλογος και συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ενωμένη Ευρώπη : Πρακτικά διημερίδας 21-22 Απριλίου 2000 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Νόμιμη και παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών : Υπό το πρίσμα του διεθνούς, κοινοτικού και ελληνικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Η καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη : Εισηγήσεις και συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου του ρατσισμού και της ξενοφοβίας Θεσσαλονίκη, 20 Νοεμβρίου 1999 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Η νέα διεθνοποίηση του ποινικού δικαίου και ο κίνδυνος υποβάθμισης του νομικού μας πολιτισμού Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Προς μια διεθνή ανθρωπιστική τάξη : Τα διεθνή ποινικά δικαστήρια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Υπερεθνικές και πολιτειακές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Προς αναζήτηση μιας νέας θεσμικής ταυτότητας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Διαδικασίες ενώπιον του δικαστηρίου και του πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : Συλλογή κοινοτικής νομολογίας: Διατάξεις της συνθήκης Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας : Πρακτικά ημερίδας 27 Απριλίου 1998 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικονομική ανάπτυξη των Βαλκανίων : Πρακτικά συνεδρίου, 8-9 Δεκεμβρίου 1994 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Ξένες επενδύσεις στη Ρουμανία : Πρακτικά συνεδρίου: Θεσσαλονίκη, 18-22 Μαρτίου 1996 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Οι θεσμικές διευθετήσεις της συνθήκης του Άμστερνταμ Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Αποκρατικοποίηση των δημοσίων επιχειρήσεων και προστασία του καταναλωτή. Επίλυση καταναλωτικών διαφορών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1998 Η προστασία των προσφύγων στην Ελλάδα υπό το φως των νεοτέρων εξελίξεων : Πρακτικά Ημερίδας, Αθήνα 3 Οκτωβρίου 1998 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1995 Το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό δίκαιο των δημοσίων έργων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Η αίτηση προσωρινών μέτρων της επιτροπής με αφορμή τα αντιμέτρα της ελληνικής δημοκρατίας κατά της ΠΓΔΜ : Υπόθεση C-120/94 R: Τεκμηρίωση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Η πρόσβαση των ευρωπαίων πολιτών σε θέσεις απασχόλησης του δημόσιου τομέα : Η εφαρμογή του άρθρου 48 παρ. 4 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στην ελληνική δημόσια διοίκηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στο κοινοτικό δίκαιο : Ευρετήριο 1981-1990 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Οι ευρωπαϊκές κοινότητες και τα Βαλκάνια στη δεκαετία του 90 : Σεμινάριο οργανωμένο με τη συνεργασία του ελληνικού Υπουργείου των Εξωτερικών: Θεσσαλονίκη 8-16 Νοεμβρίου 1991 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα