Ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο
Νεότερες εξελίξεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-1390-4
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 4/2005
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 17.23 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
161 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00