Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Εξελίξεις ενόψει της θέσης σε εφαρμογή του νέου Γενικού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 - Πρακτικά Ημερίδας. Διεύθυνση Σειράς Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-568-875-2
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 15.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 102 σελ.
τ. 1
Σύντομη περιγραφή
αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και των μελλοντικών εξελίξεων στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Περιγραφή

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2017, διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις του Κ∆ΕΟ∆, με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και χορηγία του Konrad Adenauer Stiftung, Ημερίδα με θέμα: «Η Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης - Εξελίξεις ενόψει της θέσης σε εφαρμογή του νέου Γενικού Κανονισμού ΕΕ 2016/679».

Επίκεντρο της Ημερίδας απετέλεσε το εξαιρετικά σημαντικό και επίκαιρο ζήτημα του νέου Γενικού Κανονισμού, που θα τεθεί σε εφαρμογή τον Μάιο του 2018 και σηματοδοτεί τη σημαντικότερη νομοθετική μεταρρύθμιση της τελευταίας εικοσαετίας στην προστασία των δεδομένων, με καθοριστικές συνέπειες για το σύνολο του ψηφιακού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων.

Στόχος της Ημερίδας ήταν να προσφέρει το πλαίσιο για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και των μελλοντικών εξελίξεων στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τομέα που υφίσταται σημαντικές μεταρρυθμίσεις, κυρίως μέσω του νέου Γενικού Κανονισμού, ενώ ταυτόχρονα συνοδεύεται με διλήμματα ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλισθούν καλύτερα τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2017, διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις του Κ∆ΕΟ∆, με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και χορηγία του Konrad Adenauer Stiftung, Ημερίδα με θέμα: «Η Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης - Εξελίξεις ενόψει της θέσης σε εφαρμογή του νέου Γενικού Κανονισμού ΕΕ 2016/679».

Επίκεντρο της Ημερίδας απετέλεσε το εξαιρετικά σημαντικό και επίκαιρο ζήτημα του νέου Γενικού Κανονισμού, που θα τεθεί σε εφαρμογή τον Μάιο του 2018 και σηματοδοτεί τη σημαντικότερη νομοθετική μεταρρύθμιση της τελευταίας εικοσαετίας στην προστασία των δεδομένων, με καθοριστικές συνέπειες για το σύνολο του ψηφιακού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων.

Στόχος της Ημερίδας ήταν να προσφέρει το πλαίσιο για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και των μελλοντικών εξελίξεων στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τομέα που υφίσταται σημαντικές μεταρρυθμίσεις, κυρίως μέσω του νέου Γενικού Κανονισμού, ενώ ταυτόχρονα συνοδεύεται με διλήμματα ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλισθούν καλύτερα τα θεμελιώδη δικαιώματα.