Διαδικασίες ενώπιον του δικαστηρίου και του πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Συλλογή κοινοτικής νομολογίας: Διατάξεις της συνθήκης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-0035-5
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 1999
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 22.33 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 306 σελ.
τ. 1

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00