Κοτζάμπαση, Αθηνά Π.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Σύγχρονες Εξελίξεις για την ίδρυση και κατάργηση της συγγένειας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Το Εργατικό και το Αστικό Δίκαιο σε ανοικτό διάλογο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Τεχνολογία & Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Θρησκευτική Ελευθερία Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Λαδά Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2019 Το οικογενειακό δίκαιο στην πράξη Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2018 Σύγχρονες προκλήσεις από την εφαρμογή του εκτεταμένου γονιδιακού ελέγχου Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Κακή Άσκηση Της Γονικής Μέριμνας και Ενδοοικογενειακής Βίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Εμβολιασμοί και προστασία της δημόσιας υγείας: ιατρική, νομική και κοινωνική διάσταση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Το πρόσωπο και η οικογένεια στο δίκαιο και την κοινωνία Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Τριάντα χρόνια εφαρμογής του ν. 1329/1983 για τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Ανάλυση DNA και δικαστηριακή πράξη Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Δικονομικά ζητήματα στο οικογενειακό δίκαιο Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Δικονομικά ζητήματα στο οικογενειακό δίκαιο Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2013 Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα-ΣΕΑΚ Τόμος 2ος / άρθρα 947-2035 Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Το οικογενειακό δίκαιο στον 21ο αιώνα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Αφιέρωμα μνήμης στη Γιώτα Κραβαρίτου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Ισότητα των φύλων και ιδιωτική αυτονομία στις οικογενειακές σχέσεις Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2007 Κληρονομική διαδοχή μεταξύ συζύγων Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Δέκα χρόνια εφαρμογής του νέου δικαίου της υιοθεσίας (Ν. 2447/1996) Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Το οικογενειακό δίκαιο στην πράξη Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2001 Οι απαλλακτικές ρήτρες στους γενικούς όρους συναλλαγών Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1999 Οι συμφωνίες των συζύγων για τις συνέπειες του διαζυγίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Το οικογενειακό δίκαιο στην πράξη Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1992 Η έννοια και η λειτουργία της έγγαμης συμβίωσης Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Σύγχρονες Εξελίξεις για την ίδρυση και κατάργηση της συγγένειας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Το Εργατικό και το Αστικό Δίκαιο σε ανοικτό διάλογο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Τεχνολογία & Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Θρησκευτική Ελευθερία Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Λαδά Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2019 Το οικογενειακό δίκαιο στην πράξη Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2017 Κακή Άσκηση Της Γονικής Μέριμνας και Ενδοοικογενειακής Βίας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Εμβολιασμοί και προστασία της δημόσιας υγείας: ιατρική, νομική και κοινωνική διάσταση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Το πρόσωπο και η οικογένεια στο δίκαιο και την κοινωνία Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Τριάντα χρόνια εφαρμογής του ν. 1329/1983 για τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Ανάλυση DNA και δικαστηριακή πράξη Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Το οικογενειακό δίκαιο στον 21ο αιώνα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Αφιέρωμα μνήμης στη Γιώτα Κραβαρίτου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Ισότητα των φύλων και ιδιωτική αυτονομία στις οικογενειακές σχέσεις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2007 Κληρονομική διαδοχή μεταξύ συζύγων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Δέκα χρόνια εφαρμογής του νέου δικαίου της υιοθεσίας (Ν. 2447/1996) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Το οικογενειακό δίκαιο στην πράξη Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2001 Οι απαλλακτικές ρήτρες στους γενικούς όρους συναλλαγών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1999 Οι συμφωνίες των συζύγων για τις συνέπειες του διαζυγίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Το οικογενειακό δίκαιο στην πράξη Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1992 Η έννοια και η λειτουργία της έγγαμης συμβίωσης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Σύγχρονες προκλήσεις από την εφαρμογή του εκτεταμένου γονιδιακού ελέγχου Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Δικονομικά ζητήματα στο οικογενειακό δίκαιο Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Δικονομικά ζητήματα στο οικογενειακό δίκαιο Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα-ΣΕΑΚ Τόμος 2ος / άρθρα 947-2035 Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)