Το Εργατικό και το Αστικό Δίκαιο σε ανοικτό διάλογο
17o Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΔΕΚΑ 12-13 Οκτωβρίου 2018
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-648-033-1
Ελληνική, Νέα
€ 28.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 349 σελ.
Σύντομη περιγραφή
το παρόν έργο περιλαμβάνονται εισηγήσεις εργατολόγων και αστικολόγων οι οποίες επικεντρώνονται στη σχέση των δύο δικαιϊκών κλάδων και σε ειδικότερα ζητήματα που προσλαμβάνουν ιδιαίτερες διαστάσεις στο χώρο τόσο του εργατικού όσο και του αστικού δικαίου.
Περιγραφή

το παρόν έργο περιλαμβάνονται εισηγήσεις εργατολόγων και αστικολόγων οι οποίες επικεντρώνονται στη σχέση των δύο δικαιϊκών κλάδων και σε ειδικότερα ζητήματα που προσλαμβάνουν ιδιαίτερες διαστάσεις στο χώρο τόσο του εργατικού όσο και του αστικού δικαίου, όπως είναι η ακυρότητα και η κατάχρηση δικαιώματος, η ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής και η αμφίδρομη σχέση οικογενειακού και κοινωνικού δικαίου.

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Πρόεδρος Ένωσης Αστικολόγων, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Χαιρετισμός

3Κώστας Δ. Παπαδημητρίου, Πρόεδρος ΕΔΕΚΑ, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Χαιρετισμός

2018Παρασκευή 12 Οκτωβρίου

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδρος: Ιωάννης Κουκιάδης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Γενικές Εισηγήσεις

7Μιχάλης Σταθόπουλος, Επίτιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ακαδημαϊκός, Σχέση Εργατικού και Αστικού Δικαίου: Η οπτική του αστικολόγου.

31Κώστας Δ. Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Σχέση Εργατικού και Αστικού Δικαίου: Η οπτική του εργατολόγου

Η ακυρότητα στη σύμβαση εργασίας

51Μιχάλης Αυγουστιανάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ακυρότητα της αδικοπραξίας κατά τον ΑΚ

63Κωνσταντίνος Δ. Ρίζος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Η άκυρη σύμβαση εργασίας

Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδρος: Δημήτρης Τραυλός-Τζανετάτος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Θέματα από την εν γένει ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής

79Δημήτρης Σιδέρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Η ένσταση της επίσχεσης στη σύμβαση εργασίας

83Γεώργιος Λεβέντης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Η μονομερής μεταβολή των όρων εργασίας

107Δημήτρης Ζερδελής, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Η υπερημερία δανειστή στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

137Αναστάσιος Βαλτούδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Υπερημερία δανειστή και οριοθέτηση από τις λοιπές μορφές ανώμαλης εξέλιξης… της σύμβασης

2018Σάββατο 13 Οκτωβρίου

Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδρος: Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη,

Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Κοσμήτορας Νομικής Σχολής

Η κατάχρηση δικαιώματος - Σπουδαίος λόγος

145Αντώνης Γ. Καραμπατζός, Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Kατάχρηση δικαιώματος κατ’ άρ. 281 ΑΚ - Δόγματος και νομολογίας επίσκεψη

171Δημήτριος Ν. Λαδάς, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Η κατάχρηση δικαιώματος του εργοδότη

199Ιωάννης Β. Σκανδάλης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 281 ΑΚ στα δικαιώματα των εργαζομένων

223Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν., Δικηγόρος, Η έννοια του σπουδαίου λόγου στη σύμβαση εργασίας

Δ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδρος: Χριστόφορος Κοσμίδης, Επίτιμος Αρεοπαγίτης

Οικογενειακό και κοινωνικό δίκαιο: μια αμφίδρομη σχέση

257Άγγελος Στεργίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Οι σχέσεις του οικογενειακού δικαίου με την κοινωνική ασφάλιση

301Αθηνά Κοτζάμπαση, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Άμισθη παροχή προσωπικής εργασίας ενός συζύγου στο επάγγελμα του άλλου… και στο σπίτι στο πλαίσιο του γάμου -Οριακά θέματα οικογενειακού και ασφαλιστικού δικαίου-

311Ελένη Ζερβογιάννη, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Πρόνοια για την τρίτη ηλικία με τα μέσα του Αστικού Δικαίου

Συμπεράσματα

335Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Πρόεδρος Ένωσης Αστικολόγων, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Λήξη συνεδρίου - Απονομή τίτλου

επίτιμου μέλουσ τησ εδεκα στον Καθηγητή Γ. Λεβέντη

343Κώστας Δ. Παπαδημητρίου, Πρόεδρος ΕΔΕΚΑ, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Προσφώνηση

345Γεώργιος Λεβέντης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντιφώνηση

347ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ