Το οικογενειακό δίκαιο στην πράξη
Ασκήσεις και λύσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-301-926-8
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 2005
5η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 22.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
240 σελ.
Περιγραφή

H πέμπτη έκδοση του έργου «Οικογενειακό Δίκαιο στην Πράξη», των κ.κ. Ε. Κουνουγέρη Μανωλεδάκη, Καθηγήτριας ΑΠΘ, Αθηνάς Κοτζάμπαση , Κατερίνας Φουντεδάκη, Επικ. Καθηγητριών ΑΠΘ κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω της θέσπισης της νομοθεσίας για την ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, και συγκεκριμένα του ν. 3089/2002. Με το νόμο αυτό αφενός εισήχθη στον Αστικό Κώδικα ένα εντελώς νέο κεφάλαιο με ρυθμίσεις για τους όρους του επιτρεπτού των διαφόρων αναπαραγωγικών μεθόδων, και αφετέρου προστέθηκαν και αναθεωρήθηκαν σημαντικές διατάξεις στο υπάρχον κεφάλαιο για τη συγγένεια, ώστε να καλύπτονται με ικανοποιητικό τρόπο οι επιπτώσεις που έχει στην ίδρυσή της η χρήση των πιο πάνω μεθόδων.
Στην παρούσα, πέμπτη, έκδοση αυτού του βιβλίου οδήγησαν ακριβώς όλες αυτές οι νομοθετικές μεταβολές που κατέστησαν αναγκαία την προσθήκη νέων, σχετικών με αυτές ασκήσεων. Εξάλλου, στη νέα έκδοση περιλαμβάνονται καινούργιες ασκήσεις και ως προς τα υπόλοιπα θέματα του οικογενειακού δικαίου, και βέβαια έχουν ανανεωθεί γενικά και η βιβλιογραφία και η νομολογία.

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ:
ΜΝΗΣΤΕΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ:
ΣΥΝΑΨΗ ΓΑΜΟΥ - ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ:
ΣΥΖΥΓΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΑΜΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ:
ΣΥΖΥΓΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ
ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ:
ΔΙΑΖΥΓΙΟ
ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ:
ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ
ΕΒΔΟΜΟ ΜΕΡΟΣ:
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ
ΟΓΔΟΟ ΜΕΡΟΣ:
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΕΝΑΤΟ ΜΕΡΟΣ :
ΥΙΟΘΕΣΙΑ
ΔΕΚΑΤΟ ΜΕΡΟΣ:
ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00