Κουνουγέρη - Μανωλεδάκη, Ευτυχία
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Οικογενειακό δίκαιο - Επιτομή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Οικογενειακό Δίκαιο - Τόμος Ι Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2021 Οικογενειακό Δίκαιο - Τόμος ΙΙ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2021 Αλλάζοντας χέρια : Από τον αποχωρισμό των παιδιών στην υποδοχή τους Συγγραφέας University Studio Press Χαρτόδετο
2019 Τεχνολογία & Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Φαρμακευτική κάνναβη και ο νόμος 4523/2018 Επιστημονική επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Το οικογενειακό δίκαιο στην πράξη : Ασκήσεις και λύσεις Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2018 Οικογενειακό δίκαιο - Επιτομή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Οικογενειακό δίκαιο - Τόμος Ι : Εισαγωγή, μνηστεία, σύναψη γάμου, ελατωματικός γάμος, συζυγικές σχέσεις, διαζύγιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2018 Οικογενειακό δίκαιο - Τόμος ΙΙ : Συγγένεια, διατροφή από το νόμο, σχέσεις γονέων και παιδιών, υιοθεσία, επιτροπεία ανηλίκων και συναφείς προστατευτικοί θεσμοί Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2018 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΝΙΚΟΛΑΟ Θ. ΝΙΚΑ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Αναγνώριση ταυτότητας φύλου : Ενόψει του Σχεδίου Νόμου της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Διεύθυνση Σειράς: Μ. Καΐάφα-Γκμπάντι, Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου. [Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής - τ. 27]. Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος (Ε.Νο.Β.Ε.) : Επετειακός Τόμος - 30 Χρόνια (1987-2017) Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Οικογενειακό δίκαιο - Επιτομή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Οικογενειακό δίκαιο - Τόμος Ι : Εισαγωγή, μνηστεία, σύναψη γάμου, ελατωματικός γάμος, συζυγικές σχέσεις, διαζύγιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Οικογενειακό δίκαιο - Τόμος ΙΙ : Συγγένεια, διατροφή από το νόμο, σχέσεις γονέων και παιδιών, υιοθεσία, επιτροπεία ανηλίκων και συναφείς προστατευτικοί θεσμοί Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Τριάντα χρόνια εφαρμογής του ν. 1329/1983 για τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου : 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο αφιερωμένο στη μνήμη των καθηγητών Ι. Δεληγιάννη και Γ. Κουμάντου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Yποβοηθούμενη αναπαραγωγή και εναλλακτικά οικογενειακά σχήματα : Διεύθυνση Σειράς: Μ. Καΐάφα-Γκμπάντι, Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου. Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή : 10 χρόνια εφαρμογής του Ν. 3089/2002, Συνέδριο προς τιμήν της Καθηγήτριας Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη (26-27 Απριλίου 2012) Επιμέλεια σειράς , Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Οικογενειακό δίκαιο : Μνηστεία, σύναψη του γάμου, ελαττωματικός γάμος, συζυγικές σχέσεις, διακοπή της συμβίωσης, διαζύγιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2012 Οικογενειακό δίκαιο : Συγγένεια, διατροφή από το νόμο, σχέσεις γονέων και παιδιών, υιοθεσία, επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκων, δικαστική συμπαράσταση, επιμέλεια ξένων υποθέσεων Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2012 Το οικογενειακό δίκαιο στον 21ο αιώνα : Από τις συγκυριακές στις δομικές αλλαγές Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας: Η γλώσσα του σχολείου : Θ' Πανελλήνιο Συνέδριο: Αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Δελμούζο Εισήγηση Ιανός Χαρτόδετο
2011 Οικογενειακό δίκαιο: Επιτομή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2010 Μελέτες οικογενειακού δικαίου και δικαίου της βιοϊατρικής (1980 - 2010) Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Βλαστοκύτταρα Εισήγηση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Οικογενειακό δίκαιο : Ο ν. 3719/2008: "Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί,την κοινωνία και άλλες διατάξεις" Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Οικογενειακό δίκαιο : Συγγένεια, διατροφή από το νόμο, σχέσεις γονέων και παιδιών, υιοθεσία, επιτροπεία ανηλίκων και συναφείς προστατευτικοί θεσμοί Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Οικογενειακό δίκαιο : Εισαγωγή, μνηστεία, σύναψη γάμου, ελατωματικός γάμος, συζυγικές σχέσεις, διαζύγιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Αστικός Κώδικας, κατ΄άρθρο ερμηνεία : Οικογενειακό Δίκαιο (άρθρα 1346-1504) Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Δέκα χρόνια εφαρμογής του νέου δικαίου της υιοθεσίας (Ν. 2447/1996) Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Ζητήματα βιοτεχνολογίας - κλωνοποίηση Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Ο νέος κώδικας ιατρικής δεοντολογίας (Ν. 3418/2005) : Βασικές ρυθμίσεις (νομική, ιατρική και κοινωνιολογική προσέγγιση) Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Τεχνητή γονιμοποίηση και οικογενειακό δίκαιο : Η ειδική ελληνική νομοθεσία: Ν. 3089/2002 και 3305/2005 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Το οικογενειακό δίκαιο στην πράξη : Ασκήσεις και λύσεις Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Οικογενειακό δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2003 Οικογενειακό δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2003 Τεχνητή γονιμοποίηση και γενετική τεχνολογία : Η ηθικονομική διάσταση: Επιστημονική εκδήλωση της Εταιρίας Νομικών Βορείου Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε στις 22 Απριλίου 2002 στη Θεσσαλονίκη Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2003 Τεχνητή γονιμοποίηση και οικογενειακό δίκαιο : Ο νέος ν. 3089/2002 για την ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2002 Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή και αστικό δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Το οικογενειακό δίκαιο στην πράξη : Ασκήσεις και λύσεις Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1998 Οικογενειακό δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
1998 Οικογενειακό δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
1998 Υιοθεσία : Προϋποθέσεις, διαδικασία, προσβολή: Συμβολή στη μελέτη του δικαίου της υιοθεσίας μετά το ν. 2447/1996 Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1995 Το κληρονομικό δικαίωμα των τέκνων που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους : Μετά την αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1994 Το οικογενειακό δίκαιο στην πράξη : Εισαγωγή, μνηστεία, γάμος: Ασκήσεις και λύσεις Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1993 Η ελαττωματική υιοθεσία Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1993 Οι λόγοι διαζυγίου κατά το ελληνικό και κυπριακό δίκαιο Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1992 Η έννοια και η λειτουργία της έγγαμης συμβίωσης : Ερμηνευτική προσέγγιση των άρθρων 1386 και 1387 ΑΚ Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1990 Σχέση εσωτερικού και κοινοτικού δικαίου Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1986 Η δικαστική αναγνώριση της πατρότητας μετά την αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου : Πέντε μελέτες Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1979 Το δίκαιο των καρπών κατά τον αστικό κώδικα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Οικογενειακό δίκαιο - Επιτομή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Οικογενειακό Δίκαιο - Τόμος Ι Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2021 Οικογενειακό Δίκαιο - Τόμος ΙΙ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2021 Αλλάζοντας χέρια : Από τον αποχωρισμό των παιδιών στην υποδοχή τους University Studio Press Χαρτόδετο
2019 Τεχνολογία & Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Το οικογενειακό δίκαιο στην πράξη : Ασκήσεις και λύσεις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2018 Οικογενειακό δίκαιο - Επιτομή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Οικογενειακό δίκαιο - Τόμος Ι : Εισαγωγή, μνηστεία, σύναψη γάμου, ελατωματικός γάμος, συζυγικές σχέσεις, διαζύγιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2018 Οικογενειακό δίκαιο - Τόμος ΙΙ : Συγγένεια, διατροφή από το νόμο, σχέσεις γονέων και παιδιών, υιοθεσία, επιτροπεία ανηλίκων και συναφείς προστατευτικοί θεσμοί Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2018 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΝΙΚΟΛΑΟ Θ. ΝΙΚΑ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Αναγνώριση ταυτότητας φύλου : Ενόψει του Σχεδίου Νόμου της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Διεύθυνση Σειράς: Μ. Καΐάφα-Γκμπάντι, Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου. [Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής - τ. 27]. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος (Ε.Νο.Β.Ε.) : Επετειακός Τόμος - 30 Χρόνια (1987-2017) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Οικογενειακό δίκαιο - Επιτομή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Οικογενειακό δίκαιο - Τόμος Ι : Εισαγωγή, μνηστεία, σύναψη γάμου, ελατωματικός γάμος, συζυγικές σχέσεις, διαζύγιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Οικογενειακό δίκαιο - Τόμος ΙΙ : Συγγένεια, διατροφή από το νόμο, σχέσεις γονέων και παιδιών, υιοθεσία, επιτροπεία ανηλίκων και συναφείς προστατευτικοί θεσμοί Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Τριάντα χρόνια εφαρμογής του ν. 1329/1983 για τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου : 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο αφιερωμένο στη μνήμη των καθηγητών Ι. Δεληγιάννη και Γ. Κουμάντου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Yποβοηθούμενη αναπαραγωγή και εναλλακτικά οικογενειακά σχήματα : Διεύθυνση Σειράς: Μ. Καΐάφα-Γκμπάντι, Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή : 10 χρόνια εφαρμογής του Ν. 3089/2002, Συνέδριο προς τιμήν της Καθηγήτριας Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη (26-27 Απριλίου 2012) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Οικογενειακό δίκαιο : Μνηστεία, σύναψη του γάμου, ελαττωματικός γάμος, συζυγικές σχέσεις, διακοπή της συμβίωσης, διαζύγιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2012 Οικογενειακό δίκαιο : Συγγένεια, διατροφή από το νόμο, σχέσεις γονέων και παιδιών, υιοθεσία, επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκων, δικαστική συμπαράσταση, επιμέλεια ξένων υποθέσεων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2012 Το οικογενειακό δίκαιο στον 21ο αιώνα : Από τις συγκυριακές στις δομικές αλλαγές Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Οικογενειακό δίκαιο: Επιτομή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2010 Μελέτες οικογενειακού δικαίου και δικαίου της βιοϊατρικής (1980 - 2010) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Οικογενειακό δίκαιο : Ο ν. 3719/2008: "Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί,την κοινωνία και άλλες διατάξεις" Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Οικογενειακό δίκαιο : Συγγένεια, διατροφή από το νόμο, σχέσεις γονέων και παιδιών, υιοθεσία, επιτροπεία ανηλίκων και συναφείς προστατευτικοί θεσμοί Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Οικογενειακό δίκαιο : Εισαγωγή, μνηστεία, σύναψη γάμου, ελατωματικός γάμος, συζυγικές σχέσεις, διαζύγιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Δέκα χρόνια εφαρμογής του νέου δικαίου της υιοθεσίας (Ν. 2447/1996) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Ο νέος κώδικας ιατρικής δεοντολογίας (Ν. 3418/2005) : Βασικές ρυθμίσεις (νομική, ιατρική και κοινωνιολογική προσέγγιση) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Τεχνητή γονιμοποίηση και οικογενειακό δίκαιο : Η ειδική ελληνική νομοθεσία: Ν. 3089/2002 και 3305/2005 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Το οικογενειακό δίκαιο στην πράξη : Ασκήσεις και λύσεις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Οικογενειακό δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2003 Οικογενειακό δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2003 Τεχνητή γονιμοποίηση και οικογενειακό δίκαιο : Ο νέος ν. 3089/2002 για την ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2002 Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή και αστικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Το οικογενειακό δίκαιο στην πράξη : Ασκήσεις και λύσεις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1998 Οικογενειακό δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
1998 Οικογενειακό δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
1994 Το οικογενειακό δίκαιο στην πράξη : Εισαγωγή, μνηστεία, γάμος: Ασκήσεις και λύσεις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1986 Η δικαστική αναγνώριση της πατρότητας μετά την αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου : Πέντε μελέτες Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1979 Το δίκαιο των καρπών κατά τον αστικό κώδικα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Φαρμακευτική κάνναβη και ο νόμος 4523/2018 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή : 10 χρόνια εφαρμογής του Ν. 3089/2002, Συνέδριο προς τιμήν της Καθηγήτριας Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη (26-27 Απριλίου 2012) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2006 Δέκα χρόνια εφαρμογής του νέου δικαίου της υιοθεσίας (Ν. 2447/1996) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Ζητήματα βιοτεχνολογίας - κλωνοποίηση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Ο νέος κώδικας ιατρικής δεοντολογίας (Ν. 3418/2005) : Βασικές ρυθμίσεις (νομική, ιατρική και κοινωνιολογική προσέγγιση) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Τεχνητή γονιμοποίηση και γενετική τεχνολογία : Η ηθικονομική διάσταση: Επιστημονική εκδήλωση της Εταιρίας Νομικών Βορείου Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε στις 22 Απριλίου 2002 στη Θεσσαλονίκη Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1998 Υιοθεσία : Προϋποθέσεις, διαδικασία, προσβολή: Συμβολή στη μελέτη του δικαίου της υιοθεσίας μετά το ν. 2447/1996 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1995 Το κληρονομικό δικαίωμα των τέκνων που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους : Μετά την αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1993 Η ελαττωματική υιοθεσία Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1993 Οι λόγοι διαζυγίου κατά το ελληνικό και κυπριακό δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1992 Η έννοια και η λειτουργία της έγγαμης συμβίωσης : Ερμηνευτική προσέγγιση των άρθρων 1386 και 1387 ΑΚ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1990 Σχέση εσωτερικού και κοινοτικού δικαίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2012 Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας: Η γλώσσα του σχολείου : Θ' Πανελλήνιο Συνέδριο: Αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Δελμούζο Εισήγηση Ιανός Χαρτόδετο
2009 Βλαστοκύτταρα Εισήγηση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Αστικός Κώδικας, κατ΄άρθρο ερμηνεία : Οικογενειακό Δίκαιο (άρθρα 1346-1504) Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο