University Studio Press
  •  
  • University Studio Press: 2334 τίτλοι
Διεύθυνση
Αρμενοπούλου 32
546 35 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310 208731 , 2310 209637
Fax
2310 216647
Email
info@universitystudiopress.gr
Βιβλιοπαραγωγή ανά έτος
Θεματικές κατηγορίες