Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος (Ε.Νο.Β.Ε.) Επετειακός Τόμος - 30 Χρόνια (1987-2017)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-568-711-3
Ελληνική, Νέα
€ 28.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
520 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Στον παρόντα επετειακό τόμο των 30 Ετών, συγκεντρώνονται πρωτότυπες συμβολές από διακεκριμένους νομικούς οι οποίες και συμβάλλουν σημαντικά στον επιστημονικό διάλογο.
Περιγραφή

Η Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1987 με σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό της, «τη μελέτη επιστημονικών και κοινωνικών θεμάτων του νομικού κλάδου εν γένει και την περαιτέρω εξύψωση της θέσεως και της αποστολής των Ελλήνων Νομικών, με κυρίαρχο στόχο την ορθότερη απονομή της Δικαιοσύνης και την ανεξαρτησία της».

Η Ε.ΝΟ.Β.Ε. ευτύχισε να δει πολλά από τα μέλη της να καταλαμβάνουν ανώτατες θέσεις στη δικαστική ιεραρχία, να εκλέγονται αντεπιστέλλοντα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, να μετέχουν σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και γενικώς να διακρίνονται συμβάλλοντας στην ανέλιξη του νομικού πολιτισμού της χώρας.

Μέχρι σήμερα στα τριάντα (30) συνεχή χρόνια λειτουργίας της έχει πραγματοποιήσει πάνω από 150 επιστημονικές εκδηλώσεις και έχει δώσει βήμα σε 1.000 περίπου νομικούς και όχι μόνον, χάρη και στις διεπιστημονικές εκδηλώσεις που διοργανώνει.

Στον παρόντα επετειακό τόμο των 30 Ετών, συγκεντρώνονται πρωτότυπες συμβολές από διακεκριμένους νομικούς οι οποίες και συμβάλλουν σημαντικά στον επιστημονικό διάλογο.