Η έννοια και η λειτουργία της έγγαμης συμβίωσης
Ερμηνευτική προσέγγιση των άρθρων 1386 και 1387 ΑΚ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-301-037-1
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 1992
Ελληνική, Νέα
€ 16.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 244 σελ.