Ισότητα των φύλων και ιδιωτική αυτονομία στις οικογενειακές σχέσεις
Συμβατική ελευθερία στο διαζύγιο και περιορισμοί - Τεχνητή αναπαραγωγή και βιολογικές διαφορές - Θρησκευτικοί γάμοι και διαπολιτισμικότητα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-445-744-1
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 20.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
22 x 16 εκ, 236 σελ.
Περιγραφή

Η εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων αγγίζει αναγκαία και ζητήματα που ανήκουν στο χώρο της πολιτικής φιλοσοφίας, όπως είναι η διαίρεση ανάμεσα στην `ιδιωτική και τη δημόσια σφαίρα`, καθώς επίσης και θέματα της κοινωνιολογίας και των σπουδών φύλου, όπως είναι η διάκριση ανάμεσα στις `βιολογικές διαφορές` και τις `κοινωνικές ανισότητες` των φύλων. Η μελέτη των παραπάνω θεμάτων κρίνεται απαραίτητη για τη σφαιρική ανάλυση και, εντέλει, για την ερμηνεία των διατάξεων του οικογενειακού δικαίου.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]