Κακή Άσκηση Της Γονικής Μέριμνας και Ενδοοικογενειακής Βίας
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Δικαίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-341-9
Ελληνική, Νέα
€ 30.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
136 σελ.