Σύγχρονες Εξελίξεις για την ίδρυση και κατάργηση της συγγένειας
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-954-1
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 11/2019
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 32.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
200 σελ.

Add: 2019-11-13 13:58:37 - Upd: 2022-04-19 16:27:54