Γεωργιάδου, Μαρία Ν., νομικός
Γεωργιάδου, Μαίρη, νομικός
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5108/2024 Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2024 Παλαιός και Νέος Ποινικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5108/2024 Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2024 Ποινικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5108/2024 Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2024 Ναρκωτικά : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5102/2024 Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2024 Παλαιός και Νέος Ποινικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5090/2024 Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2024 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5090/2024 Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2024 Ποινικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5090/2024 Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Ναρκωτικά : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5039/2023 Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Ποινικός Κώδικας : 21η έκδοση Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Διαγράμματα Ποινικού Κώδικα : Γενικό και Ειδικό Μέρος με σχόλια και παρατηρήσεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Διαγράμματα Ποινικού Κώδικα : Γενικό και Ειδικό Μέρος με σχόλια και παρατηρήσεις Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας : 18η έκδοση Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Ποινικός Κώδικας : 20ή έκδοση , τσέπης Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Ναρκωτικά : τσέπης Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Η προστασία των δικαιωμάτων στο Εμπράγματο Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Ποινικός Κώδικας : Ο νέος ΠΚ (Ν 4619/2019) & ο προϊσχύσας Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας : 17η έκδοση Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Το Διαζύγιο και οι Συνέπειές του : Ενημέρωση με τους Ν 4800/2021 και Ν 4842/2021 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Το Διαζύγιο και οι Συνέπειές του : Ενημέρωση με τους Ν 4800/2021 και Ν 4842/2021 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Υποδείγματα Ποινικού Δικαίου : 2ος τόμος Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Υποδείγματα Ποινικού Δικαίου : 2ος τόμος Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Υποδείγματα Ποινικού Δικαίου : Προδικασία Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Υποδείγματα Ποινικού Δικαίου : Προδικασία Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Αυτοκινητικό Ατύχημα : Ερμηνεία-Υποδείγματα Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Αυτοκινητικό Ατύχημα : Ερμηνεία-Υποδείγματα Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Διαγράμματα Γενικού & Ειδικού Διοικητικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Ο Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν 4620/2019 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Το Διαζύγιο και οι Συνέπειές του Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Ενστάσεις κατά τον Αστικό Κώδικα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ'άρθρο , άρθρα 1-590 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ'άρθρο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Ποινικός Κώδικας : Ερμηνεία κατ'άρθρο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : 2ο Τόμος Ερμηνεία Κατ' άρθρο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Αναγκαστική Εκτέλεση : Μετά τον Ν 4335/2015 και τους Ν 4472 και 4475/2017 για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας : Μετά τον Ν 4335/2015 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Αγωγές Εμπράγματου Δίκαιου 2 : Ενέχυρο-Υποθήκη-Διανομή-Οριζόντια Ιδιοκτησία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Αγωγές Εμπράγματου Δίκαιου 2 : Ενέχυρο-Υποθήκη-Διανομή-Οριζόντια Ιδιοκτησία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ'άρθρο 1-590 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ'άρθρο 1-590 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ' άρθρο , Αρθρα 591-1054 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Αγωγές Γενικών Αρχών Αστικού Δικαίου : Ερμηνεία-Υποδείγματα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Αγωγές Γενικών Αρχών Αστικού Δικαίου : Ερμηνεία-Υποδείγματα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Αναγκαστική Εκτέλεση : Μετά τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Ν4335/2015 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Αναγκαστική Εκτέλεση : Μετά τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Ν4335/2015 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Εφαρμογές Ειδικών Αστικών Νόμων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Εφαρμογές Ειδικών Αστικών Νόμων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Ειδικοί Αστικοί Νόμοι Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Ειδικοί Αστικοί Νόμοι Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Αγωγές Εμπράγματου Δικαίου : Νομή - Κυριότητα - Δουλείες - Ερμηνεία - Υποδείγματα με σχόλια Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Αγωγές Εμπράγματου Δικαίου : Νομή - Κυριότητα - Δουλείες - Ερμηνεία - Υποδείγματα με σχόλια Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Διαγράμματα Ειδικών Αστικών Νόμων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Διαγράμματα Ειδικών Αστικών Νόμων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Αναγκαστική Απαλλοτρίωση-Διαγράμματα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Αναγκαστική Απαλλοτρίωση-Διαγράμματα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Διαγράμματα γενικού και ειδικού διοικητικού δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Το δίκαιο των ακινήτων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Αναγκαστική απαλλοτρίωση : Θεωρία, νομολογία, υποδείγματα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Αναγκαστική απαλλοτρίωση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Το δίκαιο των ακινήτων : Πολεοδομία - Δόμηση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2009 Αδικοπραξίες Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Εφαρμογές πολιτικής δικονομίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2008 Εφαρμογές πολιτικής δικονομίας, τόμος 2β Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2004 Δασική νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2002 Ποινική νομολογία Αρείου Πάγου 2001 : Γνωμοδοτήσεις-Εγκύκλιοι εισαγγελίας Αρείου Πάγου και πολιτικές αποφάσεις Ολομελείας Αρείου Πάγου Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2001 Ποινική νομολογία Αρείου Πάγου 2000 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Διαγράμματα Ποινικού Κώδικα : Γενικό και Ειδικό Μέρος με σχόλια και παρατηρήσεις Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Η προστασία των δικαιωμάτων στο Εμπράγματο Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Το Διαζύγιο και οι Συνέπειές του : Ενημέρωση με τους Ν 4800/2021 και Ν 4842/2021 Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Το Διαζύγιο και οι Συνέπειές του : Ενημέρωση με τους Ν 4800/2021 και Ν 4842/2021 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Διαγράμματα Γενικού & Ειδικού Διοικητικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Ο Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν 4620/2019 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Το Διαζύγιο και οι Συνέπειές του Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Ενστάσεις κατά τον Αστικό Κώδικα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ'άρθρο , άρθρα 1-590 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ'άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Ποινικός Κώδικας : Ερμηνεία κατ'άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : 2ο Τόμος Ερμηνεία Κατ' άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Αναγκαστική Εκτέλεση : Μετά τον Ν 4335/2015 και τους Ν 4472 και 4475/2017 για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας : Μετά τον Ν 4335/2015 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Αγωγές Εμπράγματου Δίκαιου 2 : Ενέχυρο-Υποθήκη-Διανομή-Οριζόντια Ιδιοκτησία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Αγωγές Εμπράγματου Δίκαιου 2 : Ενέχυρο-Υποθήκη-Διανομή-Οριζόντια Ιδιοκτησία Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ'άρθρο 1-590 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ' άρθρο , Αρθρα 591-1054 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ'άρθρο 1-590 Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Αγωγές Γενικών Αρχών Αστικού Δικαίου : Ερμηνεία-Υποδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Αγωγές Γενικών Αρχών Αστικού Δικαίου : Ερμηνεία-Υποδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Αναγκαστική Εκτέλεση : Μετά τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Ν4335/2015 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Αναγκαστική Εκτέλεση : Μετά τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Ν4335/2015 Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Εφαρμογές Ειδικών Αστικών Νόμων Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Εφαρμογές Ειδικών Αστικών Νόμων Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Ειδικοί Αστικοί Νόμοι Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Ειδικοί Αστικοί Νόμοι Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Αγωγές Εμπράγματου Δικαίου : Νομή - Κυριότητα - Δουλείες - Ερμηνεία - Υποδείγματα με σχόλια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Αγωγές Εμπράγματου Δικαίου : Νομή - Κυριότητα - Δουλείες - Ερμηνεία - Υποδείγματα με σχόλια Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Διαγράμματα Ειδικών Αστικών Νόμων Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Διαγράμματα Ειδικών Αστικών Νόμων Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Αναγκαστική Απαλλοτρίωση-Διαγράμματα Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Αναγκαστική Απαλλοτρίωση-Διαγράμματα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Διαγράμματα γενικού και ειδικού διοικητικού δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Το δίκαιο των ακινήτων Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Αναγκαστική απαλλοτρίωση Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Αναγκαστική απαλλοτρίωση : Θεωρία, νομολογία, υποδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Το δίκαιο των ακινήτων : Πολεοδομία - Δόμηση Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2009 Αδικοπραξίες Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Εφαρμογές πολιτικής δικονομίας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2008 Εφαρμογές πολιτικής δικονομίας, τόμος 2β Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2004 Δασική νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2001 Ποινική νομολογία Αρείου Πάγου 2000 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5108/2024 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2024 Παλαιός και Νέος Ποινικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5108/2024 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2024 Ποινικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5108/2024 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2024 Ναρκωτικά : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5102/2024 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2024 Παλαιός και Νέος Ποινικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5090/2024 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2024 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5090/2024 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2024 Ποινικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5090/2024 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Ναρκωτικά : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5039/2023 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Ποινικός Κώδικας : 21η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας : 18η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Ποινικός Κώδικας : 20ή έκδοση , τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Ναρκωτικά : τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Ποινικός Κώδικας : Ο νέος ΠΚ (Ν 4619/2019) & ο προϊσχύσας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας : 17η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Υποδείγματα Ποινικού Δικαίου : 2ος τόμος Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Υποδείγματα Ποινικού Δικαίου : 2ος τόμος Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Υποδείγματα Ποινικού Δικαίου : Προδικασία Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Υποδείγματα Ποινικού Δικαίου : Προδικασία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2002 Ποινική νομολογία Αρείου Πάγου 2001 : Γνωμοδοτήσεις-Εγκύκλιοι εισαγγελίας Αρείου Πάγου και πολιτικές αποφάσεις Ολομελείας Αρείου Πάγου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Διαγράμματα Ποινικού Κώδικα : Γενικό και Ειδικό Μέρος με σχόλια και παρατηρήσεις Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Αυτοκινητικό Ατύχημα : Ερμηνεία-Υποδείγματα Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Αυτοκινητικό Ατύχημα : Ερμηνεία-Υποδείγματα Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο