Εφαρμογές πολιτικής δικονομίας, τόμος 2β
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-272-568-9
Ελληνική, Νέα
€ 60.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
900 σελ.