Βαφειάδου, Παναγιώτα Β.
εγγραφές
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ' άρθρο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας : Μετά τον Ν 4335/2015 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ'άρθρο 1-590 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ' άρθρο , Αρθρα 591-1054 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ'άρθρο 1-590 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Ασφαλιστικά Μέτρα : Ερμηνεία-Νομολογία-Υποδείγματα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Ασφαλιστικά Μέτρα : Ερμηνεία-Νομολογία-Υποδείγματα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Εφαρμογές Ειδικών Αστικών Νόμων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Εφαρμογές Ειδικών Αστικών Νόμων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, τσέπης : Ενημέρωση μέχρι το Ν 4313/2014 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, τσέπης : Ενημέρωση μέχρι το Ν 4313/2014 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Αυτοκίνητα : Διαγράμματα- Ερμηνεία- Υποδείγματα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα : Θεωρία - Νομοθεσία - Υποδείγματα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2010 Ασφαλιστικά μέτρα : Ερμηνεία, νομολογεία, υποδείγματα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2008 Εφαρμογές πολιτικής δικονομίας, τόμος 2β Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2004 Αυτοκίνητα : CD-ROM Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη CD-ROM
1999 Κώδικας οδικής κυκλοφορίας Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1999 Κώδικας οδικής κυκλοφορίας : Θεωρία, νομολογία, υποδείγματα Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
1997 Αυτοκίνητα : Αστική και ποινική ευθύνη Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1997 Δίκαιο πτώχευσης, εξυγίανσης και ειδ. εκκαθάρισης των επιχειρήσεων : Θεωρία, νομολογία, υποδείγματα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1996 Πτώχευση και εξυγίανση Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ' άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας : Μετά τον Ν 4335/2015 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ'άρθρο 1-590 Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ' άρθρο , Αρθρα 591-1054 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ'άρθρο 1-590 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Ασφαλιστικά Μέτρα : Ερμηνεία-Νομολογία-Υποδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Ασφαλιστικά Μέτρα : Ερμηνεία-Νομολογία-Υποδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Εφαρμογές Ειδικών Αστικών Νόμων Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Εφαρμογές Ειδικών Αστικών Νόμων Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, τσέπης : Ενημέρωση μέχρι το Ν 4313/2014 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, τσέπης : Ενημέρωση μέχρι το Ν 4313/2014 Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Αυτοκίνητα : Διαγράμματα- Ερμηνεία- Υποδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα : Θεωρία - Νομοθεσία - Υποδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2010 Ασφαλιστικά μέτρα : Ερμηνεία, νομολογεία, υποδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2008 Εφαρμογές πολιτικής δικονομίας, τόμος 2β Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2004 Αυτοκίνητα : CD-ROM Νομική Βιβλιοθήκη CD-ROM
1997 Αυτοκίνητα : Αστική και ποινική ευθύνη Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1997 Δίκαιο πτώχευσης, εξυγίανσης και ειδ. εκκαθάρισης των επιχειρήσεων : Θεωρία, νομολογία, υποδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1999 Κώδικας οδικής κυκλοφορίας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1999 Κώδικας οδικής κυκλοφορίας : Θεωρία, νομολογία, υποδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
1996 Πτώχευση και εξυγίανση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα