Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας
Μετά τον Ν 4335/2015
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-870-3
Ελληνική, Νέα
€ 98.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
1472 σελ.