Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
Ερμηνεία κατ' άρθρο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-246-7
Ελληνική, Νέα
€ 75.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
1632 σελ.