Απαλαγάκη, Χαρίκλεια Α.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Ευρωπαϊκό τραπεζικό δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Δίκαιο χωρίς σύνορα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Πολιτική Δικονομία - Β' έκδοση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Συστηματική Παρουσίαση των βασικών τροποποιήσεων του ΚΠολΔ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Συστηματική Παρουσίαση των βασικών τροποποιήσεων του ΚΠολΔ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Ενώσεις προσώπων και λοιπές οντότητες στην Πολιτική Δίκη Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Πολιτική Δικονομία Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Provisional measures in Italian and Greek Law Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Εργατικές διαφορές και νέες διατάξεις του ΚΠολΔ (ν. 4335/2015) Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Συστηματική παρουσίαση των βασικών τροποποιήσεων του ΚΠολΔ από το Ν 4335/2015 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Συστηματική παρουσίαση των βασικών τροποποιήσεων του ΚΠολΔ από το Ν 4335/2015 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Η πολιτική δίκη σε κρίσιμη καμπή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Civil trial of first and second instance according to Swiss and Greek Law Εισήγηση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Δικονομικά ζητήματα του δικαίου προστασίας του καταναλωτή Εισήγηση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Η πολιτική δικονομία από τη θεωρία στην πράξη Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Κώδικας πολιτικής δικονομίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Διαγράμματα πολιτικής δικονομίας Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Διαγράμματα πολιτικής δικονομίας Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Η διαγνωστική δίκη και η αναγκαστική εκτέλεση κατά τον ΚΠολΔ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Κώδικας πολιτικής δικονομίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2010 Κώδικας πολιτικής δικονομίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2008 Εφαρμογές πολιτικής δικονομίας Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2008 Εφαρμογές πολιτικής δικονομίας, τόμος 2β Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2005 Προσημείωση υποθήκης Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2004 Ζητήματα δικών περί την εκτέλεση Εισήγηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Η νέα διαδικασία του ΚΠολΔ στον πρώτο και δεύτερο βαθμό μετά τους ν. 2915/2001 και 3043/2002 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2002 Ο ΚΠολΔ μετά τον ν. 2915/2001 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2001 Δεδικασμένο και εκτελεστότητα στα νομικά πρόσωπα και στα μέλη τους Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1999 Προσωπική κράτηση απαγόρευση εκτελέσεως κατά του δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1996 Η πολιτική δικονομία από τη θεωρία στην πράξη Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1994 Επαναφορά και αποζημίωση μετά την αναγκαστική εκτέλεση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1993 Η πολιτική δικονομία από τη θεωρία στην πράξη Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1992 Η αιτιολογία των δικαστικών αποφάσεων. Η δικαστική μειοψηφία. Η κριτική των δικαστικών αποφάσεων Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1992 Ο Έλληνας νομικός στον ενιαίο ευρωπαϊκό δικαιϊκό χώρο Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1992 Ο έλεγχος της συνταγματικότητας. Θέσεις και τάσεις της νομολογίας Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1992 Σύγχρονα προβλήματα ανταγωνισμού Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1989 Το δικαίωμα ακροάσεως των διαδίκων στην πολιτική δίκη Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Ευρωπαϊκό τραπεζικό δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Δίκαιο χωρίς σύνορα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Πολιτική Δικονομία - Β' έκδοση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Συστηματική Παρουσίαση των βασικών τροποποιήσεων του ΚΠολΔ Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Συστηματική Παρουσίαση των βασικών τροποποιήσεων του ΚΠολΔ Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Ενώσεις προσώπων και λοιπές οντότητες στην Πολιτική Δίκη Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Πολιτική Δικονομία Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Provisional measures in Italian and Greek Law Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Εργατικές διαφορές και νέες διατάξεις του ΚΠολΔ (ν. 4335/2015) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Συστηματική παρουσίαση των βασικών τροποποιήσεων του ΚΠολΔ από το Ν 4335/2015 Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Συστηματική παρουσίαση των βασικών τροποποιήσεων του ΚΠολΔ από το Ν 4335/2015 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Η πολιτική δίκη σε κρίσιμη καμπή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 Η πολιτική δικονομία από τη θεωρία στην πράξη Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Κώδικας πολιτικής δικονομίας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Η διαγνωστική δίκη και η αναγκαστική εκτέλεση κατά τον ΚΠολΔ Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Κώδικας πολιτικής δικονομίας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2010 Κώδικας πολιτικής δικονομίας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2005 Προσημείωση υποθήκης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2004 Η νέα διαδικασία του ΚΠολΔ στον πρώτο και δεύτερο βαθμό μετά τους ν. 2915/2001 και 3043/2002 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2002 Ο ΚΠολΔ μετά τον ν. 2915/2001 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2001 Δεδικασμένο και εκτελεστότητα στα νομικά πρόσωπα και στα μέλη τους Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1996 Η πολιτική δικονομία από τη θεωρία στην πράξη Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1994 Επαναφορά και αποζημίωση μετά την αναγκαστική εκτέλεση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1993 Η πολιτική δικονομία από τη θεωρία στην πράξη Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1989 Το δικαίωμα ακροάσεως των διαδίκων στην πολιτική δίκη Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Διαγράμματα πολιτικής δικονομίας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Διαγράμματα πολιτικής δικονομίας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2008 Εφαρμογές πολιτικής δικονομίας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2008 Εφαρμογές πολιτικής δικονομίας, τόμος 2β Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
1999 Προσωπική κράτηση απαγόρευση εκτελέσεως κατά του δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1992 Η αιτιολογία των δικαστικών αποφάσεων. Η δικαστική μειοψηφία. Η κριτική των δικαστικών αποφάσεων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1992 Ο Έλληνας νομικός στον ενιαίο ευρωπαϊκό δικαιϊκό χώρο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1992 Ο έλεγχος της συνταγματικότητας. Θέσεις και τάσεις της νομολογίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1992 Σύγχρονα προβλήματα ανταγωνισμού Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Civil trial of first and second instance according to Swiss and Greek Law Εισήγηση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Δικονομικά ζητήματα του δικαίου προστασίας του καταναλωτή Εισήγηση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2004 Ζητήματα δικών περί την εκτέλεση Εισήγηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο