Απαλαγάκη, Χαρίκλεια Α.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Ο Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Αρθρα 1-494 Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2021 Η έφεση κατά τον ΚΠολΔ 44ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενώσεων ΕλλήνωνΔικονομολόγων : Ιωάννινα, 5-8 Σεπτεμβρίου 2019 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης : 43ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενώσεων Ελλήνων Δικονομολόγων. Λευκάδα 6-9 Σεπτεμβρίου 2018 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ'άρθρο ,άρθρα 591-1054 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Ευρωπαϊκό τραπεζικό δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ'άρθρο , άρθρα 1-590 Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Δίκαιο χωρίς σύνορα : Διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο προς τιμήν του ομότιμου καθηγητή Αθανασίου Καΐση με αφορμή την αφυπηρέτηση του από τη Νομική Σχολή Α.Π.Θ. με συμβολές μαθητών και ομότεχνών του Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Πολιτική Δικονομία : Επικαιροποιημένη και με το ν. 4512/2018. Θεωρία - Νομολογία - Υποδείγματα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : 2ο Τόμος Ερμηνεία Κατ' άρθρο Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ' άρθρο Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας : Μετά τον Ν 4335/2015 Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Συστηματική Παρουσίαση των βασικών τροποποιήσεων του ΚΠολΔ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Συστηματική Παρουσίαση των βασικών τροποποιήσεων του ΚΠολΔ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ' άρθρο , Αρθρα 591-1054 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ'άρθρο 1-590 Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ'άρθρο 1-590 Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Ενώσεις προσώπων και λοιπές οντότητες στην Πολιτική Δίκη : 40ό ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Αφιερωμένο στη μνήμη του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννου Μπρίνια. Ρίο Αχαΐας, 10-13 Σεπτεμβρίου 2015 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας : Ο νέος ΚΠολΔ σε πίνακες Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας : Ο νέος ΚΠολΔ σε πίνακες Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Πολιτική Δικονομία : Θεωρία (υπό το ν. 4335/2015) | Νομολογία (σχολιασμένες αποφάσεις της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου) | Υποδείγματα (δικογράφων και εκθέσεων πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης) Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Provisional measures in Italian and Greek Law : Editors: Professors Kalliopi Makridou - Georgios Diamantopoulos. [Series: Greek and Foreign Civil Procedural Systems - Vol. 3] Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Εργατικές διαφορές και νέες διατάξεις του ΚΠολΔ (ν. 4335/2015) : [Σειρά: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος - τ. 71] Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Συστηματική παρουσίαση των βασικών τροποποιήσεων του ΚΠολΔ από το Ν 4335/2015 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Συστηματική παρουσίαση των βασικών τροποποιήσεων του ΚΠολΔ από το Ν 4335/2015 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Η πολιτική δίκη σε κρίσιμη καμπή : Επιστημονικό συμπόσιο προς τιμήν του Καθηγητή Νικολάου Νίκα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή : Ελληνικό-Ενωσιακό Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή : Ελληνικό-Ενωσιακό Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Civil trial of first and second instance according to Swiss and Greek Law : Editors: Professors Kalliopi Makridou - Georgios Diamantopoulos. [Series: Greek and Foreign Civil Procedural Systems - Vol. 2] Εισήγηση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Δικονομικά ζητήματα του δικαίου προστασίας του καταναλωτή : 38ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ προς τιμήν του Ομ. Καθηγητού της Πολιτικής Δικονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Κωνσταντίνου Μπέη. Σέρρες, 5-8 Σεπτεμβρίου 2013 Εισήγηση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Η πολιτική δικονομία από τη θεωρία στην πράξη : Θέματα εμβαθύνσεως Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Ερμηνεία κατ' άρθρο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Διαγράμματα πολιτικής δικονομίας : Η πολιτική δικονομία σε πίνακες Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Διαγράμματα πολιτικής δικονομίας : Η πολιτική δικονομία σε πίνακες Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Η διαγνωστική δίκη και η αναγκαστική εκτέλεση κατά τον ΚΠολΔ : Συμπλήρωμα ερμηνείας του ΚΠολΔ μετά τις τροποποιήσεις του Ν 3994/2011 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Ερμηνεία κατ' άρθρο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2010 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Ερμηνεία κατ' άρθρο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2008 Εφαρμογές πολιτικής δικονομίας Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2008 Εφαρμογές πολιτικής δικονομίας, τόμος 2β Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2005 Προσημείωση υποθήκης : Η δικονομική της θεώρηση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2004 Ζητήματα δικών περί την εκτέλεση : Πρακτικά της διημερίδας της Κομοτηνής 10 και 11 Δεκεμβρίου 2002, που αφιερώθηκε στην ομότιμη καθηγήτρια Πελαγία Γέσιου - Φάλτση Εισήγηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Η νέα διαδικασία του ΚΠολΔ στον πρώτο και δεύτερο βαθμό μετά τους ν. 2915/2001 και 3043/2002 : Η διαδικασία στον πρώτο βαθμό: Η διαδικασία και τα μέσα αποδείξεως στα πρωτοβάθμια δικαστήρια: Η διαδικασία στον δεύτερο βαθμό Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2002 Ο ΚΠολΔ μετά τον ν. 2915/2001 : Πρακτικά της διημερίδας της Θεσσαλονίκης (5-6 Οκτωβρίου 2001) με θέμα τον νόμο για την επιτάχυνση των πολιτικών δικών Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2001 Δεδικασμένο και εκτελεστότητα στα νομικά πρόσωπα και στα μέλη τους : Τα άρθρα 329, 920 ΚΠολΔ, ιδίως στις εταιρίες Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1999 Προσωπική κράτηση απαγόρευση εκτελέσεως κατά του δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1996 Η πολιτική δικονομία από τη θεωρία στην πράξη : Θέματα εμβαθύνσεως Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1994 Επαναφορά και αποζημίωση μετά την αναγκαστική εκτέλεση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1993 Η πολιτική δικονομία από τη θεωρία στην πράξη : Θέματα εμβαθύνσεως Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1992 Η αιτιολογία των δικαστικών αποφάσεων. Η δικαστική μειοψηφία. Η κριτική των δικαστικών αποφάσεων Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1992 Ο Έλληνας νομικός στον ενιαίο ευρωπαϊκό δικαιϊκό χώρο Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1992 Ο έλεγχος της συνταγματικότητας. Θέσεις και τάσεις της νομολογίας Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1992 Σύγχρονα προβλήματα ανταγωνισμού Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1989 Το δικαίωμα ακροάσεως των διαδίκων στην πολιτική δίκη : Έννοια, περιεχόμενο, εκφάνσεις Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Η έφεση κατά τον ΚΠολΔ 44ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενώσεων ΕλλήνωνΔικονομολόγων : Ιωάννινα, 5-8 Σεπτεμβρίου 2019 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης : 43ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενώσεων Ελλήνων Δικονομολόγων. Λευκάδα 6-9 Σεπτεμβρίου 2018 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ'άρθρο ,άρθρα 591-1054 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Ευρωπαϊκό τραπεζικό δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Δίκαιο χωρίς σύνορα : Διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο προς τιμήν του ομότιμου καθηγητή Αθανασίου Καΐση με αφορμή την αφυπηρέτηση του από τη Νομική Σχολή Α.Π.Θ. με συμβολές μαθητών και ομότεχνών του Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Πολιτική Δικονομία : Επικαιροποιημένη και με το ν. 4512/2018. Θεωρία - Νομολογία - Υποδείγματα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Συστηματική Παρουσίαση των βασικών τροποποιήσεων του ΚΠολΔ Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Συστηματική Παρουσίαση των βασικών τροποποιήσεων του ΚΠολΔ Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ' άρθρο , Αρθρα 591-1054 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Ενώσεις προσώπων και λοιπές οντότητες στην Πολιτική Δίκη : 40ό ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Αφιερωμένο στη μνήμη του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννου Μπρίνια. Ρίο Αχαΐας, 10-13 Σεπτεμβρίου 2015 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Πολιτική Δικονομία : Θεωρία (υπό το ν. 4335/2015) | Νομολογία (σχολιασμένες αποφάσεις της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου) | Υποδείγματα (δικογράφων και εκθέσεων πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Provisional measures in Italian and Greek Law : Editors: Professors Kalliopi Makridou - Georgios Diamantopoulos. [Series: Greek and Foreign Civil Procedural Systems - Vol. 3] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Εργατικές διαφορές και νέες διατάξεις του ΚΠολΔ (ν. 4335/2015) : [Σειρά: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος - τ. 71] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Συστηματική παρουσίαση των βασικών τροποποιήσεων του ΚΠολΔ από το Ν 4335/2015 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Συστηματική παρουσίαση των βασικών τροποποιήσεων του ΚΠολΔ από το Ν 4335/2015 Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Η πολιτική δίκη σε κρίσιμη καμπή : Επιστημονικό συμπόσιο προς τιμήν του Καθηγητή Νικολάου Νίκα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή : Ελληνικό-Ενωσιακό Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή : Ελληνικό-Ενωσιακό Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 Η πολιτική δικονομία από τη θεωρία στην πράξη : Θέματα εμβαθύνσεως Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Ερμηνεία κατ' άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Η διαγνωστική δίκη και η αναγκαστική εκτέλεση κατά τον ΚΠολΔ : Συμπλήρωμα ερμηνείας του ΚΠολΔ μετά τις τροποποιήσεις του Ν 3994/2011 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Ερμηνεία κατ' άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2010 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Ερμηνεία κατ' άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2005 Προσημείωση υποθήκης : Η δικονομική της θεώρηση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2004 Η νέα διαδικασία του ΚΠολΔ στον πρώτο και δεύτερο βαθμό μετά τους ν. 2915/2001 και 3043/2002 : Η διαδικασία στον πρώτο βαθμό: Η διαδικασία και τα μέσα αποδείξεως στα πρωτοβάθμια δικαστήρια: Η διαδικασία στον δεύτερο βαθμό Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2002 Ο ΚΠολΔ μετά τον ν. 2915/2001 : Πρακτικά της διημερίδας της Θεσσαλονίκης (5-6 Οκτωβρίου 2001) με θέμα τον νόμο για την επιτάχυνση των πολιτικών δικών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2001 Δεδικασμένο και εκτελεστότητα στα νομικά πρόσωπα και στα μέλη τους : Τα άρθρα 329, 920 ΚΠολΔ, ιδίως στις εταιρίες Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1996 Η πολιτική δικονομία από τη θεωρία στην πράξη : Θέματα εμβαθύνσεως Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1994 Επαναφορά και αποζημίωση μετά την αναγκαστική εκτέλεση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1993 Η πολιτική δικονομία από τη θεωρία στην πράξη : Θέματα εμβαθύνσεως Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1989 Το δικαίωμα ακροάσεως των διαδίκων στην πολιτική δίκη : Έννοια, περιεχόμενο, εκφάνσεις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Ο Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Αρθρα 1-494 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ'άρθρο , άρθρα 1-590 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : 2ο Τόμος Ερμηνεία Κατ' άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ' άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας : Μετά τον Ν 4335/2015 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ'άρθρο 1-590 Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ'άρθρο 1-590 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας : Ο νέος ΚΠολΔ σε πίνακες Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας : Ο νέος ΚΠολΔ σε πίνακες Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Διαγράμματα πολιτικής δικονομίας : Η πολιτική δικονομία σε πίνακες Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Διαγράμματα πολιτικής δικονομίας : Η πολιτική δικονομία σε πίνακες Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2008 Εφαρμογές πολιτικής δικονομίας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2008 Εφαρμογές πολιτικής δικονομίας, τόμος 2β Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
1999 Προσωπική κράτηση απαγόρευση εκτελέσεως κατά του δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1992 Η αιτιολογία των δικαστικών αποφάσεων. Η δικαστική μειοψηφία. Η κριτική των δικαστικών αποφάσεων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1992 Ο Έλληνας νομικός στον ενιαίο ευρωπαϊκό δικαιϊκό χώρο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1992 Ο έλεγχος της συνταγματικότητας. Θέσεις και τάσεις της νομολογίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1992 Σύγχρονα προβλήματα ανταγωνισμού Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Civil trial of first and second instance according to Swiss and Greek Law : Editors: Professors Kalliopi Makridou - Georgios Diamantopoulos. [Series: Greek and Foreign Civil Procedural Systems - Vol. 2] Εισήγηση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Δικονομικά ζητήματα του δικαίου προστασίας του καταναλωτή : 38ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ προς τιμήν του Ομ. Καθηγητού της Πολιτικής Δικονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Κωνσταντίνου Μπέη. Σέρρες, 5-8 Σεπτεμβρίου 2013 Εισήγηση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2004 Ζητήματα δικών περί την εκτέλεση : Πρακτικά της διημερίδας της Κομοτηνής 10 και 11 Δεκεμβρίου 2002, που αφιερώθηκε στην ομότιμη καθηγήτρια Πελαγία Γέσιου - Φάλτση Εισήγηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο