Ασφαλιστικά μέτρα
Ερμηνεία, νομολογεία, υποδείγματα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-272-652-5
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1/2010
Ελληνική, Νέα
€ 70.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
800 σελ.
Περιγραφή

Το σύγγραμμα "Ασφαλιστικά μέτρα" εστιάζει στην πρακτική σπουδαιότητα, που τα Ασφαλιστικά Μέτρα έχουν αποκτήσει ως δικαιοδοτικός θεσμός, καθώς, λόγω κυρίως, της ταχύτητας και της ευελιξίας τους, συνδέονται αναγκαία με την αποτελεσματική Παροχή Δικαστικής Προστασίας. Η επανέκδοση του βιβλίου "Ασφαλιστικά μέτρα" θεωρήθηκε επιβεβλημένη, λόγω των σημαντικών αλλαγών τόσο στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας όσο και στο σύνολο της νομοθεσίας αλλά και για να συμβάλλει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην επίλυση των ερωτημάτων που απασχολούν τον αναγνώστη και εντάσσονται στη Διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

Το πρώτο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει την θεωρία για τα Ασφαλιστικά Μέτρα και την ταξινομεί σε δύο βασικά τμήματα, στο πρώτο εκ των οποίων παρατίθενται οι Γενικές Διατάξεις, και στο δεύτερο οι Ειδικές Διατάξεις. Η θεωρία διαιρείται περαιτέρω σε θεματικές ενότητες, οι οποίες συμβαδίζουν κατά το δυνατό με τη διάταξη της ύλης των Ασφαλιστικών Μέτρων στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές Νομοθετικές Ρυθμίσεις και Δικαστικές Αποφάσεις. Η ύλη έχει εμπλουτιστεί, επίσης, με την πιο σύγχρονη Βιβλιογραφία και Αρθρογραφία, ένα Πίνακα Περιεχομένων και ένα ενιαίο Αλφαβητικό Ευρετήριο. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει χρήσιμα Υποδείγματα με τα Ευρετήρια τους, που σχετίζονται με τα εξεταζόμενα στο πρώτο μέρος του βιβλίου θέματα με σκοπό μια πιο πρακτική προσέγγιση για τα Ασφαλιστικά Μέτρα.