Αυτοκίνητα
Διαγράμματα- Ερμηνεία- Υποδείγματα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-397-5
Ελληνική, Νέα
€ 58.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
640 σελ.