Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
Ερμηνεία κατ'άρθρο 1-590
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-081-4
Ελληνική, Νέα
€ 130.00 (περ. ΦΠΑ 24%)
eBook, PDF
1608 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα