Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, τσέπης
Ενημέρωση μέχρι το Ν 4313/2014
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-889-5
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 5/2015
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 11.11 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, PDF
640 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Πρόκειται για μία πλήρως ενημερωμένη, πολύ χρήσιμη για τον χρήστη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και των συναφών νόμων.
Περιγραφή

H 1η έκδοση του «Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», στη σειρά «κωδίκων τσέπης», περιλαμβάνει τον βασικό Ν 2696/1999, κωδικοποιημένο μέχρι και το Ν 4313/2014. Περιλαμβάνεται επίσης το ΠΔ 51/2012, η ΚΥΑ οικ. 21504/2601 (που αφορά το «POINT SYSTEM»), ο Ν 4266/2014 (σχετικά με την κύρωση και την κωδικοποίηση των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Οδική Κυκλοφορία και Σηματοδότηση) το ΠΔ 70/2014 (που αφορά προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 211/82/ΕΕ για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις κ.λπ.) και τέλος, έγχρωμη απεικόνιση των πινακίδων σήμανσης των οδών.

Η έκδοση συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα (στην αρχή), και συμπληρώνεται από εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο.

 

Σχετιζόμενα προϊόντα

Add: 2018-05-18 06:57:12 - Upd: 2021-07-22 14:52:22