Ενστάσεις κατά τον Αστικό Κώδικα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-902-2
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 10/2019
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 95.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
1408 σελ.

Add: 2019-10-16 12:46:15 - Upd: 2024-01-24 12:13:49