Πιτσιρίκος, Ιωάννης
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Τροποπποιήσεις στον ΚΠολΔ με τους ν.4842/2021,4855/2021,4871/2021,4912/2022,4937/2022,4938/2022 και 4963/2022. Συγκριτική προσέγγιση προϊσχυσασών και νέων ρυθμίσεων και ratio της εκάστοτε νέας ισχύουσας ρύθμισης. Συγγραφέας Αιγηΐς Χαρτόδετο
2022 Υποδείγματα Πολιτικής Δικονομίας : 1ος τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Υποδείγματα Πολιτικής Δικονομίας : 1ος τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Το Διαζύγιο και οι Συνέπειές του : Ενημέρωση με τους Ν 4800/2021 και Ν 4842/2021 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Το Διαζύγιο και οι Συνέπειές του : Ενημέρωση με τους Ν 4800/2021 και Ν 4842/2021 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Η αστική & ποινική ευθύνη στην καταδολίευση δανειστών Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Η αστική & ποινική ευθύνη στην καταδολίευση δανειστών Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Ερμηνεία Αστικού Κώδικα : Αρθρα 947-2035 ,2ος τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Ερμηνεία Αστικού Κώδικα & Εισαγωγικού Νόμου ΑΚ : Αρθρα 1-946 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Το Διαζύγιο και οι Συνέπειές του Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Υποδείγματα Γενικού Ενοχικού Δικαίου : Ερμηνευτικά σχόλια & Νομολογία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Ενστάσεις κατά τον Αστικό Κώδικα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Σύμφωνο Συμβίωσης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Μελέτες Ιδιωτικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Μελέτες Ιδιωτικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2011 Συνεισφορά στις οικογενειακές ανάγκες και διατροφή κατά την διακοπή της έγγαμης συμβίωσης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2006 Η σύμβαση ναυτικής εργασίας : Κριτική προσέγγιση των ΚΙΝΔ 53-57 Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Η μεσιτεία για την κατάρτιση αστικών συμβάσεων : Υπό το πρίσμα του αστικού κώδικα και του Π.Δ. 248/93 Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Σύγχρονα μέσα επικοινωνίας (τηλεομοιότυπο, τηλετύπημα, ηλεκτρονικό έγγραφο) για την κατάρτιση τυπικών δικαιοπραξιών ως ζήτημα της σχέσεως εγγράφου τύπου και δικαιοπραξίας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Τροποπποιήσεις στον ΚΠολΔ με τους ν.4842/2021,4855/2021,4871/2021,4912/2022,4937/2022,4938/2022 και 4963/2022. Συγκριτική προσέγγιση προϊσχυσασών και νέων ρυθμίσεων και ratio της εκάστοτε νέας ισχύουσας ρύθμισης. Αιγηΐς Χαρτόδετο
2022 Υποδείγματα Πολιτικής Δικονομίας : 1ος τόμος Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Υποδείγματα Πολιτικής Δικονομίας : 1ος τόμος Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Το Διαζύγιο και οι Συνέπειές του : Ενημέρωση με τους Ν 4800/2021 και Ν 4842/2021 Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Το Διαζύγιο και οι Συνέπειές του : Ενημέρωση με τους Ν 4800/2021 και Ν 4842/2021 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Η αστική & ποινική ευθύνη στην καταδολίευση δανειστών Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Η αστική & ποινική ευθύνη στην καταδολίευση δανειστών Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Ερμηνεία Αστικού Κώδικα : Αρθρα 947-2035 ,2ος τόμος Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Ερμηνεία Αστικού Κώδικα & Εισαγωγικού Νόμου ΑΚ : Αρθρα 1-946 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Το Διαζύγιο και οι Συνέπειές του Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Υποδείγματα Γενικού Ενοχικού Δικαίου : Ερμηνευτικά σχόλια & Νομολογία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Ενστάσεις κατά τον Αστικό Κώδικα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Σύμφωνο Συμβίωσης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Μελέτες Ιδιωτικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Μελέτες Ιδιωτικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2011 Συνεισφορά στις οικογενειακές ανάγκες και διατροφή κατά την διακοπή της έγγαμης συμβίωσης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2006 Η σύμβαση ναυτικής εργασίας : Κριτική προσέγγιση των ΚΙΝΔ 53-57 Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Η μεσιτεία για την κατάρτιση αστικών συμβάσεων : Υπό το πρίσμα του αστικού κώδικα και του Π.Δ. 248/93 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Σύγχρονα μέσα επικοινωνίας (τηλεομοιότυπο, τηλετύπημα, ηλεκτρονικό έγγραφο) για την κατάρτιση τυπικών δικαιοπραξιών ως ζήτημα της σχέσεως εγγράφου τύπου και δικαιοπραξίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Το Διαζύγιο και οι Συνέπειές του Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα