Η μεσιτεία για την κατάρτιση αστικών συμβάσεων
Υπό το πρίσμα του αστικού κώδικα και του Π.Δ. 248/93
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-1208-2
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 6/2004
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 35.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 567 γρ., 344 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00