Η αστική & ποινική ευθύνη στην καταδολίευση δανειστών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-341-8
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 3/2021
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 36.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, HTML
248 σελ.

Add: 2021-03-29 18:17:20 - Upd: 2023-03-15 11:39:21