Τροποπποιήσεις στον ΚΠολΔ με τους ν.4842/2021,4855/2021,4871/2021,4912/2022,4937/2022,4938/2022 και 4963/2022. Συγκριτική προσέγγιση προϊσχυσασών και νέων ρυθμίσεων και ratio της εκάστοτε νέας ισχύουσας ρύθμισης.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-84985-8-7
Αιγηΐς, Πειραιάς , 12/2022
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 21/5/2024
€ 30.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
16 x 24 εκ., 300 γρ., 148 σελ.
Περιγραφή

Τροποποιήσεις στον ΚΠολΔ  με τους ν.4842/2021,4855/2021,4871/2021,4912/2022,4937/2022,4938/2022 και 4963/2022. Συγκριτική προσέγγιση προϊσχυσασων και νέων ρυθμίσεων και ratio της εκάστοτε νέας ισχύουσας ρύθμισης.


Add: 2023-01-16 12:51:57 - Upd: 2023-01-20 11:40:26