Υποδείγματα Γενικού Ενοχικού Δικαίου
Ερμηνευτικά σχόλια & Νομολογία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-951-0
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 11/2019
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 80.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
672 σελ.
Add: 2019-11-14 13:58:05 - Upd: 2022-04-19 16:27:53