Υποδείγματα Πολιτικής Δικονομίας
1ος τόμος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-808-6
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 9/2022
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 90.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, HTML
784 σελ.

Add: 2022-09-21 14:40:06 - Upd: 2024-07-16 13:55:49