Υποδείγματα Πολιτικής Δικονομίας
1ος τόμος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-808-6
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 9/2022
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 8/3/2024
€ 90.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, Ψηφιακό αρχείο γενικά
784 σελ.
Add: 2022-09-21 14:40:06 - Upd: 2023-02-13 14:26:42