Αντωνίου, Βάσια
εγγραφές
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Ο νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5108/2024 Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2024 Βασικοί Εργατικοί Νόμοι : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5089/2024 Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2024 Διαγράμματα Αστικού Κώδικα Συνεργαζόμενος επιμελητής Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Διοικητική Δικονομία : 16η έκδοση Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Ο Νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών : Ενημέρωση μέχρι και τον Ν5028/2023 Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Υποδείγματα Πολιτικής Δικονομίας : Με ερμηνευτικά σχόλια και νομολογία Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Υποδείγματα Πολιτικής Δικονομίας : Με ερμηνευτικά σχόλια και νομολογία Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Υποδείγματα Πολιτικής Δικονομίας : 1ος τόμος Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Υποδείγματα Πολιτικής Δικονομίας : 1ος τόμος Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Εργατική Νομοθεσία : 11η έκδοση Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Κώδικας Δικηγόρων : 6η έκδοση ,τσέπης Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Ο Νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών : Ενημέρωση μέχρι και τον Ν4947/2022 Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Υποδείγματα Εργατικού Δικαίου : Ερμηνευτικά Σχόλια-Νομολογία-Παρατηρήσεις Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Υποδείγματα Εργατικού Δικαίου : Ερμηνευτικά Σχόλια-Νομολογία-Παρατηρήσεις Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Διαγράμματα Εργατικού Δικαίου : Το Εργατικό Δίκαιο σε πίνακες Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Διαγράμματα Εργατικού Δικαίου : Το Εργατικό Δίκαιο σε πίνακες Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Εργατική Νομοθεσία Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Ο νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5108/2024 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2024 Βασικοί Εργατικοί Νόμοι : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5089/2024 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Διοικητική Δικονομία : 16η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Ο Νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών : Ενημέρωση μέχρι και τον Ν5028/2023 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Υποδείγματα Πολιτικής Δικονομίας : Με ερμηνευτικά σχόλια και νομολογία Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Υποδείγματα Πολιτικής Δικονομίας : Με ερμηνευτικά σχόλια και νομολογία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Υποδείγματα Πολιτικής Δικονομίας : 1ος τόμος Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Υποδείγματα Πολιτικής Δικονομίας : 1ος τόμος Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Εργατική Νομοθεσία : 11η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Κώδικας Δικηγόρων : 6η έκδοση ,τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Ο Νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών : Ενημέρωση μέχρι και τον Ν4947/2022 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Υποδείγματα Εργατικού Δικαίου : Ερμηνευτικά Σχόλια-Νομολογία-Παρατηρήσεις Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Υποδείγματα Εργατικού Δικαίου : Ερμηνευτικά Σχόλια-Νομολογία-Παρατηρήσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Διαγράμματα Εργατικού Δικαίου : Το Εργατικό Δίκαιο σε πίνακες Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Διαγράμματα Εργατικού Δικαίου : Το Εργατικό Δίκαιο σε πίνακες Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Εργατική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Διαγράμματα Αστικού Κώδικα Συνεργαζόμενος επιμελητής Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο