Διαγράμματα Αστικού Κώδικα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-08-0194-1
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1/2024
2η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 8/7/2025
€ 75.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
21 x 28 εκ., 568 σελ.
Περιγραφή
Η 2η αναθεωρημένη έκδοση του έργου «Διαγράμματα Αστικού Δικαίου» κατέστη αναγκαία λόγω των σημαντικών νομοθετικών αλλαγών που επήλθαν στο δίκαιο της πώλησης με τη ψήφιση του Ν 4967/2022 δυνάμει του οποίου ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη οι Οδηγίες 2019/770/ΕΕ και 2019/771/ΕΕ. Το έργο αποτελεί μία ευσύνοπτη και εύχρηστη διαγραμματική απεικόνιση των διατάξεων του Αστικού Κώδικα, πλήρως ενημερωμένων μέχρι και το Ν 5023/2023. Η νέα έκδοση περιλαμβάνει 175 διαγράμματα εμπλουτισμένα με πρόσφατη νομολογία και βιβλιογραφία – αρθρογραφία και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του νέου και ασκούμενου δικηγόρου, καθώς και του φοιτητή.

Add: 2023-12-08 12:38:12 - Upd: 2024-04-10 11:30:33