Χατζηκωνσταντή, Κυριακή Γ.
εγγραφές
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5108/2024 Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2024 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5095/2024 Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2024 Διαγράμματα Αστικού Κώδικα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Αστικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5023/2023 Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Διαγράμματα Ποινικού Κώδικα : Γενικό και Ειδικό Μέρος με σχόλια και παρατηρήσεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Διαγράμματα Ποινικού Κώδικα : Γενικό και Ειδικό Μέρος με σχόλια και παρατηρήσεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Ο Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Αρθρα 495-1054 & ΕισΝΚΠολΔ Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : 19η έκδοση Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Αστικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4967 /2022 Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Η προστασία των δικαιωμάτων στο Εμπράγματο Δίκαιο Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : 18η έκδοση Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Ο Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Αρθρα 1-494 Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4855/2021 Επιστημονική επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Ενστάσεις κατά τον Αστικό Κώδικα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Διαγράμματα Ειδικών Αστικών Νόμων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Διαγράμματα Ειδικών Αστικών Νόμων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 Διαγράμματα αστικού κώδικα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2003 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Συμπλήρωμα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2001 Σύνταγμα της Ελλάδας : ΕΣΔΑ και πρόσθετα πρωτόκολλα: Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων ΕΕ Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Διαγράμματα Αστικού Κώδικα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Διαγράμματα Ποινικού Κώδικα : Γενικό και Ειδικό Μέρος με σχόλια και παρατηρήσεις Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Διαγράμματα Ποινικού Κώδικα : Γενικό και Ειδικό Μέρος με σχόλια και παρατηρήσεις Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Ενστάσεις κατά τον Αστικό Κώδικα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Διαγράμματα Ειδικών Αστικών Νόμων Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Διαγράμματα Ειδικών Αστικών Νόμων Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 Διαγράμματα αστικού κώδικα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2003 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Συμπλήρωμα Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5108/2024 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2024 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5095/2024 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Αστικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 5023/2023 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Ο Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Αρθρα 495-1054 & ΕισΝΚΠολΔ Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : 19η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Αστικός Κώδικας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4967 /2022 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Η προστασία των δικαιωμάτων στο Εμπράγματο Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : 18η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Ο Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Αρθρα 1-494 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4855/2021 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2001 Σύνταγμα της Ελλάδας : ΕΣΔΑ και πρόσθετα πρωτόκολλα: Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων ΕΕ Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα