Αναγκαστική Εκτέλεση
Μετά τον Ν 4335/2015 και τους Ν 4472 και 4475/2017 για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-141-5
Ελληνική, Νέα
€ 60.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
640 σελ.