Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
2ο Τόμος Ερμηνεία Κατ' άρθρο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-293-1
Ελληνική, Νέα
€ 75.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
1656 σελ.